Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với tầm nhìn của doanh nghiệp là một bài tập tốn nhiều
thời gian. Trong bài viết này, UVA Agency sẽ cùng bạn thảo luận về chiến lược kinh doanh là gì và
tại ... sao nó lại quan trọng.

Các thành phần khác nhau của chiến lược kinh doanh và khám phá một số ví dụ về xây dựng
chiến lược kinh doanh để giúp bạn tạo ra ý tưởng cho công ty của mình. Mặc dù về mặt lý thuyết,
xây dựng chiến lược kinh doanh rất đơn giản để hiểu, nhưng việc phát triển một chiến lược kinh
doanh tốt và sau đó thực hiện nó thực sự không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

Chiến lược kinh doanh là gì?
Về bản chất, chiến lược kinh doanh là một kế hoạch tổng thể của tổ chức doanh nghiệp.Kế hoạch
này là những gì ban quản lý của một công ty phát triển và thực hiện để đạt được các mục tiêu
chiến lược của họ.Về cơ bản, kế hoạch kinh doanh là một bản phác thảo dài hạn về đích chiến
lược mong muốn của một công ty.

Bản phác thảo dài hạn này sẽ bao gồm một phác thảo về chiến lược, cũng như các quyết định
chiến thuật mà một công ty phải thực hiện để đạt được các mục tiêu tổng thể của mình. Chiến
lược kinh doanh này sau đó sẽ hoạt động như một khuôn khổ trung tâm để quản lý.

Nó giúp các bộ phận khác nhau trong một doanh nghiệp làm việc cùng nhau có thể đảm bảo rằng
tất cả các quyết định của bộ phận hỗ trợ định hướng chung của tổ chức. Tại thời điểm này, điều
quan trọng là phải làm nổi bật sự khác biệt giữa chiến lược kinh doanh và tuyên bố sứ mệnh. Một
ví dụ là Amazon “trở thành công ty lấy khách hàng làm trung tâm”, đây không phải là một chiến
lược, hơn nữa là tầm nhìn mà chiến lược sẽ mang lại và tạo ra khuôn khổ để chiến lược được
phát triển.

Tầm quan trọng của xây dựng chiến lược kinh doanh
Tầm quan trọng khi xây dựng chiến lược kinh doanhXây dựng một chiến lược hiệu quả là chìa
khóa dẫn đến thành công nhanh nhất cho doanh nghiệp
Hầu như mọi nhà lãnh đạo doanh nghiệp đều có một tầm nhìn cho tổ chức của họ. Trong những
ngày đầu mới thành lập và phát triển các doanh nghiệp thường xây dựng chiến lược kinh doanh
rõ ràng và chi tiết. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua và việc kinh doanh phát triển, hoặc bận rộn
hơn, “chiến lược kinh doanh” có thể trở nên ít được xác định hơn .

Khi một chiến lược không được xác định rõ ràng, một doanh nghiệp có thể bắt đầu gặp khó khăn,
với việc thay đổi nhân sự là cốt lõi của một doanh nghiệp và các giá trị của nó thường có thể trở
nên ít được xác định hơn. Trong một số trường hợp, điều này có thể khiến các tổ chức trở thành
nạn nhân của sự thành công của chính họ, họ có thể đạt được kết quả ngắn hạn, nhưng điều này
có thể phải trả giá bằng khả năng tồn tại lâu dài của họ.

Vấn đề này có thể trở nên phức tạp với các yếu tố ảnh hưởng như doanh số giảm, chi phí tăng
hoặc cạnh tranh gia tăng. Trong những trường hợp này, một doanh nghiệp sẽ bắt đầu gặp khó
khăn. Và, khi nhân viên làm việc không mệt mỏi để “dập lửa” do những thay đổi đó gây ra, thời
gian cho tư duy chiến lược trở thành một thứ quý giá.

Điều này tất nhiên có thể tránh được. Việc xây dựng chiến lược kinh doanh không phải là một
nhiệm vụ quá khó khăn, nhưng nó cần có thời gian và sự tập trung. Là một nhà lãnh đạo, bạn nên
ưu tiên chiến lược kinh doanh của mình và đảm bảo rằng bạn dành một khoảng thời gian nào đó
hàng ngày để xác định lộ trình kinh doanh của mình.

Việc xây dựng chiến lược kinh doanh không tự động có nghĩa là doanh nghiệp của bạn sẽ thành
công. Tuy nhiên, nó cho phép bạn chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu của tổ chức với nhân viên của
bạn. Và, nếu được thực hiện đúng cách sẽ tạo ra một sợi dây chung xuyên suốt doanh nghiệp để
phấn đấu đạt được thành công. Và, nếu tình hình trở nên khó khăn, hãy yên tâm rằng nhân viên
của bạn nhận thức được tầm nhìn chiến lược của tổ chức và có thể nhân đôi tầm nhìn của bạn,
thay vì chỉ đơn giản là chữa cháy.

Cách để xây dựng chiến dịch kinh doanh hiệu quả
Chìa khóa để xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả cho doanh nghiệp là hiểu đầy đủ về
doanh nghiệp, sản phẩm của bạn và vị trí thực tế của doanh nghiệp trên thị trường theo điều kiện
khách quan nhất. Bây giờ hãy cùng UVA Agency xem xét cách xây dựng chiến lược kinh doanh
thành công:

Xác định tầm nhìn của bạn
Đối với bất kỳ chiến lược nào để thành công, mục đầu tiên cần xem xét là các giá trị của công ty
và vị trí thị trường mong muốn. Hay nói cách khác là tầm nhìn của một công ty. Điều này đặt nền
tảng cho việc phát triển phần còn lại của chiến lược kinh doanh. Tầm nhìn không chỉ là tuyên bố
sứ mệnh, và cũng sẽ xác định đề xuất giá trị, hồ sơ khách hàng lý tưởng và thị trường cốt lõi.

Đặt mục tiêu
Bước thứ hai của việc xây dựng chiến lược kinh doanh thành công là đặt ra các mục tiêu cấp cao
nhất. Trong hầu hết các trường hợp, những điều này sẽ tập trung vào các mục như doanh thu,
khả năng thâm nhập thị trường, tăng trưởng hoặc tạo ra giá trị cho cổ đông. Nhưng những điều
này là duy nhất cho mỗi và mọi doanh nghiệp. Khi phát triển chiến lược của bạn, bạn bắt buộc
phải thực tế khi thiết lập mục tiêu.

Cuối cùng, xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm trả lời một loạt các câu hỏi về cách thức một
doanh nghiệp có thể cạnh tranh, phát triển và thịnh vượng. Các mục tiêu cấp cao không nên tập
trung vào việc đạt được sứ mệnh của công ty hoặc phản ánh các giá trị cốt lõi của công ty. Thay
vào đó, những mục này có xu hướng được xem xét ở cấp độ chiến thuật thấp hơn, chẳng hạn
như chiến lược tiếp thị hoặc truyền thông.

Phân tích doanh nghiệp và thị trường mục tiêu
Tiếp theo trong danh sách phát triển xây dựng chiến lược kinh doanh của bạn là phân tích doanh
nghiệp của bạn, đây là nơi mà phân tích SWOT của bạn là chìa khóa. Là một nhà lãnh đạo, biết
doanh nghiệp của bạn mạnh ở đâu là một kỹ năng quan trọng và giúp bạn phát triển xây dựng
chiến lược kinh doanh của mình.

Tương tự, điều quan trọng là bạn phải nhận thức được điểm yếu của mình. Hiểu được điều này
đảm bảo rằng chiến lược của bạn không quá hướng vào những lĩnh vực mà bạn đã xác định
được điểm yếu, đảm bảo cơ hội thành công cao hơn. Phân tích SWOT không chỉ xem xét tình
hình nội bộ của công ty mà còn xem xét tình hình bên ngoài. Nói cách khác, thị trường. Đây là nơi
bạn xác định sân chơi của mình.

Xem thêm: Bộ nhận diện thương hiệu là gì? Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu quan trọng như
thế nào

Các giải pháp kinh doanh cho daonh nghiệp

Xác định lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Giai đoạn quan trọng thứ tư của việc phát triển xây dựng chiến lược kinh doanh trả lời câu hỏi
làm thế nào để đạt được các mục tiêu. Nói cách khác, bạn sẽ cạnh tranh như thế nào trong thị
trường xác định của mình. Điều này cũng có thể là xác định Điểm bán hàng duy nhất (USP) giúp
bạn loại bỏ đối thủ cạnh tranh của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ngành cạnh
tranh, nơi có nhiều đối thủ cạnh tranh xác định.

Ở giai đoạn này, bạn sẽ khám phá các mục như cách bạn tạo ra nhu cầu cho sản phẩm hoặc
dịch vụ của mình, tăng doanh số bán hàng, sử dụng công nghệ mới và tạo ra lợi nhuận cao hơn.
Đối với nhiều doanh nghiệp, đây là một bước đột phá. Việc không xác định và nêu rõ lợi thế cạnh
tranh có thể gây tử vong cho doanh nghiệp.

Đặt ra một lộ trình phát triển kế hoạch
Khi bạn đã tự đánh giá kỹ lưỡng, một nhóm được lựa chọn cẩn thận và dữ liệu thích hợp, bạn đã
sẵn sàng để vạch ra kế hoạch của mình một cách chi tiết. Tuyên bố các mục tiêu xây dựng chiến
lược kinh doanh và sắp xếp chúng theo những khoảng thời gian thực tế. Thúc đẩy tổ chức của
bạn trở nên tốt nhất, nhưng hãy đặt ra các mục tiêu có thể đạt được một cách hợp lý. Cùng với
thời gian, bạn sẽ tìm thấy sự cân bằng giữa tham vọng và sự hoàn thành; duy trì sự cân bằng đó
sẽ là yếu tố quan trọng để tồn tại lâu dài và hiệu quả với tư cách là một doanh nghiệp.

Trong một môi trường cạnh tranh mạnh mẽ thì một doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược kinh
doanh hiệu quả. Các doanh nhân đầu tư nhiều năng lượng sáng tạo vào đổi mới vẫn có thể thất
bại nếu họ quay trở lại với các chiến lược chung chung để quản lý doanh nghiệp của mình, thay
vì xây dựng các loại chiến lược được tùy chỉnh cho các điều kiện đặc biệt của thị trường cạnh
tranh của họ. Nếu bạn xác định đầu tư tình cảm và tài chính vào công việc kinh doanh nhỏ của
mình, có nghĩa là bạn phải phát triển và xây dựng chiến lược kinh doanh xứng đáng với khoản
đầu tư đó. Những người lập kế hoạch cẩn thận và giữ vững chiến lược kinh doanh mới là những
người thực sự phát triển mạnh mẽ.

QRCode
Đăng bởi Anh Lê
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
2,000,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
giải pháp marketing cho doanh nghiệp
Chat Room 7975740
  • Nội dung đã ẩn...