Khai báo thuế là gì?
Là một dịch vụ Thuế điện tử mà người nộp thuế (là doanh nghiệp) sẽ kê khai thuế trên máy tính
và nộp tờ khai thuế qua mạng Internet. Điều kiện tiên quyết của hình thức ... này là doanh nghiệp
phải có máy tính kết nối Internet với đường truyền ổn định để không gặp phải sự cố trong quá
trình nộp tờ khai. Tất cả các doanh nghiệp có đủ điều kiện thực hiện kê khai thuế qua mạng đều
có thể tự nguyện đăng ký.

Đây là một dịch vụ Thuế điện tử được pháp luật về Thuế quy định và áp dụng cho các doanh
nghiệp đủ điều kiện kê khai thuế qua mạng và đây cũng là hình thực tự nguyện.

Tùy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh sẽ có các loại thuế liên quan khác nhau. Các loại thuế cơ
bản mà doanh nghiệp nào cũng phải kê khai đó là: Thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN. Sau
đây là cách làm báo cáo thuế theo quý và nộp thuế của một vài loại thuế thông dụng.

Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Để kê khai GTGT, chúng ta phải biết được doanh nghiệp thực hiện kê khai theo phương pháp
khấu trừ hay phương pháp trực tiếp. Thông thường các doanh nghiệp có doanh thu trên 1 tỷ
đồng sẽ phải áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hoặc có thể tự nguyện.

Nếu doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì chúng ta sẽ phải
thu thập tất cả những chứng từ phát sinh chẳng hạn như hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi, hợp
đồng… có liên quan tới thuế gia tăng. Kiểm tra xem tất cả có hợp pháp không. Nếu hợp pháp thì
phải lập tờ khai theo mẫu số 01/GTGT tại thông tư số 119/2014/TT – BTC của Bộ tài chính quy
định. Thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý sau.

Các doanh nghiệp mới thành lập thực hiện việc đầu tư mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố
định, công cụ, dụng cụ, máy móc, thiết bị hoặc có doanh thu nhỏ hơn một tỷ đồng sẽ phải thực
hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.

Thuế GTGT phải nộp cho cơ quan Thuế được tính trên doanh thu. Mỗi loại hình kinh doanh sản
xuất sẽ có mỗi cách tính khác nhau. Sau khi tính chúng ta sẽ làm tờ khai theo mẫu số 04/GTGT
tại thông tư số 119/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định và tiến hành nộp thuế.

Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
Nếu doanh nghiệp kê khai GTGT theo quý, thì thuế thu nhập cá nhân cũng sẽ kê khai theo quý.
Kê khai thuế TNCN là việc kê khai bắt buộc mà doanh nghiệp phải thực hiện.

Theo thông tư 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định thì doanh nghiệp có đối tượng chịu
thuế TNCN phải kê khai thuế TNCN cho cá nhân có ủy quyền. Sau khi xác định khoản tiền phát
sinh được giảm trừ và số thuế phải nộp, chúng ta sẽ tiến hành kê khai thuế TNCN cho người lao
động theo mẫu số 05/KK – TNCN thông tư 92/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định. Thời hạn nộp
thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.

Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Thuế TNDN là loại thuế có biến động. Và căn cứ vào lợi nhuận thu được sau khi trừ tất cả những
chi phí để tính ra số thuế phải nộp. Theo thông tư 151/2014/TT – BTC của Bộ Tài chính quy định
thì doanh nghiệp kê khai thuế TNDN theo quý chỉ cần kê khai số tiền tạm tính phát sinh và nộp
chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo.
Nếu khoản tiền tạm nộp có sự chênh lệch với khoản tiền quyết toán lớn hơn 20% thì doanh
nghiệp phải nộp bổ sung số còn thiếu so với số quyết toán vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp
thuế quý 4.
Nếu khoản tiền tạm nộp có sự chênh lệch với khoản tiền quyết toán nhỏ hơn 20% thì doanh
nghiệp phải nộp khoản tiền chênh lệch ấy từ ngày tạm nộp thuế tới ngày hết hạn nộp thuế.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý
Theo quy định ở Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC và điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC mới
nhất thì tất cả những doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp mới thành lập đều phải lập báo cáo về
tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan Thuế hàng quý. Chỉ riêng các doanh nghiệp nằm
trong loại rủi ro cao về thuế; báo cáo thuế là gì những doanh nghiệp có hành vi vi phạm không
được dùng hóa đơn tự in, đặt in thì phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

QRCode
Đăng bởi baongoc
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0399155576
Địa chỉ
Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Khai báo thuế là gì?
Chat Room 7672997
  • Nội dung đã ẩn...