1. Căn cứ pháp lý
– Nghị định Số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2017 về kinh doanh rượu;

2. Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu

Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh ... doanh được thành lập theo quy
định của pháp luật.
Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân
phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.
Rượu dự kiến kinh doanh phải bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.
Bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường
theo quy định.
3. Thẩm quyền cấp Giấy phép bán lẻ rượu

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh là cơ quan cấp Giấy phép bán lẻ rượu trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thì có quyền cấp sửa đổi, bổ sung và cấp lại giấy
phép đó.

4. Trình tự thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện
áp
dụng) đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu bao gồm các tài liệu sau:
Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này;
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh
doanh;
Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến
làm địa điểm bán lẻ;
Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương
nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu;
Bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an
toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật) của các sản phẩm rượu dự kiến kinh
doanh;
Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ
đầy
đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp
luật tại các địa điểm bán lẻ rượu;
Văn bản ủy quyền cho Công ty luật Việt An thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ
rượu.
Bước 2: Xử lý hồ sơ đề nghị
Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân, Phòng Kinh tế
hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
xem xét hồ sơ.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả
lời
bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ
quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

QRCode
Đăng bởi Công ty CP KAG Việt Nam
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0904685252
Địa chỉ
Số 115, Ngõ 509, Vũ Tông Phan
Thị Xã Bắc Kạn
Bắc Kạn