Cty TNHH TM và DV Máy Văn Phòng NHẬT VIỆT
Office : 22 Nguyễn Thiệu Lâu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Tel : (+84) 028.3973 1820 Fax : (+84) 028.3973 1820
Mobile: 0976 954 922 – 0932 776 422 - Email: tannhatviet@gmail.com
Website: ... http://mayphototoshibagiare.com


1 Bạc đạn lô ép Toshiba 650/720/850/855 cái 20,000
2 Bạc đạn hộp từ 6 li Toshiba 650/720/850/855 cái 10,000
3 Bạc đạn hộp từ 8 li Toshiba 650/720/850/855 cái 10,000
4 Bánh su mỏng Toshiba E650/723/850/855 cái 15,000
5 Bánh su mỏng Rin Toshiba E650/723/850/855 cái 25,000
6 Bánh su dày Toshiba E650/723/850/855 cái 15,000
7 Bánh su dày Rin Toshiba E650/723/850/855 cái 25,000

8 Bánh su ADF Toshiba E650/723/850/855 cái 15,000
9 Bánh su mỏng Toshiba E35/45/450/453 cái 16,000
10 Bánh su mỏng Toshiba E230/280/282/283 cái 16,000
11 Bánh su dày Toshiba E230/280/282/283 cái 16,000
12 Băng tải Katun Toshiba E650/723/850/855 (hộp trắng) cái 715,000
13 Băng tải nhật Toshiba E650/723/850/855 (hộp vàng) cái 650,000
14 Băng tải Katun Ricoh 1075/2075 cái 725,000
15 Bộ báo nhiệt Toshiba E650/723/850/855 bộ 230,000
16 Bộ báo nhiệt Toshiba E35/45/350/450 bộ 220,000
17 Bộ báo nhiệt Toshiba E230/280/282/283 bộ 240,000
18 Bột từ Toshiba 500gram chai 350,000
19 Bột từ Toshiba 1 kg gói 640,000
20 Bột từ Toshiba 1,5 kg gói 840,000
21 Bột từ Type 21 Ricoh 1kg gói 640,000
22 Board nguồn Toshiba E720/723/850/853 cái 450,000
23 Board nguồn Toshiba E550/650/810 cái 400,000
24 Boar xanh laze Toshiba E720/723 cái 600,000
25 Cầu chì nhiệt Toshiba E45 cái 35,000
26 Cầu chì nhiệt Toshiba E650/720/810/855 cái 35,000
27 Chốt cửa nhỏ Toshiba – D14 cái 15,000
28 Chốt cửa lớn Toshiba – D15 cái 30,000
29 Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855 cái 130,000
30 Cuộn lau hộp Toshiba E650/723/850/855 tốt cái 170,000
31 Cuộn lau hộp Ricoh 1075/2075 cái 120,000
32 Dây coroa mực thải trước Toshiba – 190 cái 20,000
33 Dây coroa mực thải sau Toshiba – 164 cái 20,000
34 Drum Fuji Toshiba E650/723/850/855 cái 500,000
35 Drum Katun Toshiba E650/723/850/855 cái 770,000
36 Drum Fuji E45/450/452/453 cái 480,000
37 Drum Katun E45/450/452/453 cái 640,000
38 Drum E255/355/405/455 cái 220,000
39 Drum Fuji Ricoh 1075/2075/1060/2060 cái 680,000
40 Drum Katun Ricoh 1075/2075/1060/2060 cái 980,000
41 Drum Ricoh mp 1500/2000 cái 200,000
42 Drum Fuji Ricoh 2045 cái 500,000
43 Drum katun Ricoh 2045 cái 650,000
44 Gạt mực TQ Toshiba E650/723/850/855 cái 45,000
45 Gạt mực Katun Toshiba E650/723/850/855 cái 150,000
46 Gạt belt TQ Toshiba E650/723/850/855 cái 45,000
47 Gạt belt Katun Toshiba E650/723/850/855 cái 150,000
48 Gạt mực Toshiba E280/230/283/383 cái 50,000
49 Gạt mực Toshiba E35/45/350/450 cái 50,000
50 Gạt mực Ricoh mp 1500/2000 cái 50,000
51 Gạt mực Ricoh 1075/2075/1060/2060 cái 50,000
52 Lá lúa hộp từ Toshiba E650/723/850/855 cái 20,000
53 Lá lúa drum Toshiba E650/723/850/855 cái 20,000
54 Lá lúa từ Ricoh 1075/2075 cái 20,000
55 Lá lúa drum Ricoh 1075/2075 cái 20,000
56 Phốt từ 6 li Toshiba E650/723/850/855 cái 10,000
57 Phốt từ 8 li Toshiba E650/723/850/855 cái 10,000
58 Phốt từ 6 li hàng nhập Toshiba E650/723/850/855 cái 18,000
59 Phốt từ Ricoh 1075/2075 cái 10,000
60 Nhông từ Toshiba E35/45/450/450 bộ 40,000
61 Nhông từ Toshiba E600/723/850/855 bộ 130,000
62 Nhông từ Toshiba E550/650/810 bộ 120,000
63 Nhông từ Ricoh mp 1500 bộ 100,000
64 Nhông từ Toshiba 27 răng – A1 cái 10,000
65 Nhông từ Toshiba 31 răng – A2 cái 10,000
66 Nhông từ Toshiba 17 răng – A3 cái 10,000
67 Nhông từ Toshiba 20 răng – A4 cái 10,000
68 Nhông từ Toshiba 19 răng – A5 cái 10,000
69 Nhông từ Toshiba 24-45 răng – A6 cái 15,000
70 Nhông từ Toshiba 45 răng – A7 cái 10,000
71 Nhông từ Toshiba 23 răng – A8 cái 10,000
72 Nhông từ Toshiba 24 răng – A9 cái 10,000
73 Nhông motor từ Toshiba 25-47 răng – A10 cái 15,000
74 Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – A11 cái 13,000
75 Nhông motor giấy Toshiba 25-29 răng – A12 cái 15,000
76 Nhông motor từ Toshiba 25-25 răng – A13 cái 15,000
77 Nhông motor sấy Toshiba 35-50 răng – A14 cái 15,000
78 Nhông Toshiba 26-29 răng – A15 cái 15,000
79 Nhông Toshiba 17-30 răng – A16 cái 15,000
80 Trục đầu từ Toshiba – A17 bộ 60,000
81 Nhông Toshiba 18-74 răng – A19 cái 25,000
82 Nhông Toshiba 27 răng – A22 cái 10,000
83 Nhông Toshiba 17-25-17 răng – A23 cái 15,000
84 Nhông sấy Toshiba 22 răng- A24 cái 10,000
85 Nhông Toshiba 72 răng – A26 cái 30,000
86 Nhông Toshiba 60 răng – A27 cái 30,000
87 Nhông đầu lô sấy Toshiba – A30 cái 30,000
88 Nhông từ Toshiba 810: 16-18 răng – D1 cái 15,000
89 Nhông sấy Toshiba 27 răng – D2 cái 10,000
90 Nhông sấy Toshiba 26-29 răng – D3 cái 15,000
91 Nhông wed dầu Toshiba 12-35 răng – D4 cái 15,000
92 Nhông motor giấy Toshiba 64 răng – D5 cái 13,000
93 Nhông Toshiba 15-50 răng – D6 cái 15,000
94 Nhông cụm giấy Toshiba 18 răng – D7 cái 10,000
95 Nhông hộp nâng giấy Toshiba 21 răng – D8 cái 10,000
96 Nhông Toshiba 14-35 răng – D9 cái 15,000
97 Nhông wed dầu Toshiba 14-35 răng – D10 cái 15,000
98 Nhông hộp nâng giấy Toshiba 14-24 răng – D11 cái 15,000
99 Nhông Toshiba 13-23 răng – D12 cái 20,000
100 Nhông Toshiba 21 răng – D13 cái 20,000
101 Nhông từ Toshiba 720: 25 răng – T1 cái 15,000
102 Nhông từ Toshiba 720: 23 răng – T2 cái 15,000
103 Nhông từ Toshiba 720: 19-45 răng – T3 cái 20,000
104 Nhông từ Toshiba 720: 15-16 răng – T4 cái 20,000
105 Nhông từ Toshiba E45: 20 răng – E1 cái 12,000
106 Nhông từ Toshiba E45: 21 răng – E2 cái 12,000
107 Nhông từ Toshiba E45: 20-26 răng – E3 cái 15,000
108 Nhông từ Toshiba E45: 26 răng – E4 cái 12,000
109 Nhông motor chính Toshiba E45: 30-64 răng cái 20,000
110 Nhông Toshiba E45: 30-72 răng – E6 cái 20,000
111 Nhông Toshiba E45: 28 răng – E7 cái 12,000
112 Nhông Toshiba E45: 25 răng – E8 cái 15,000
113 Nhông Toshiba E45: 27 răng – E9 cái 20,000
114 Nhông motor Sharp 23-60 răng cái 50,000
115 Nhông sấy Sharp 45 răng cái 50,000
116 Nhông sấy 203: 38 răng cái 50,000
117 Nhông sấy 203: 20-21 răng cái 50,000
118 Nhông từ 203: 12-14 răng cái 50,000
119 Nhông từ 203: 15-15 răng cái 50,000
120 Sensor wed dầu Toshiba E720/723/850/855 cái 50,000
121 Thanh gạt hộp từ Toshiba E720/723/850/855 cái 50,000
122 USB in scan fax Toshiba E452 cái 400,000
123 USB in scan fax Toshiba E453 cái 400,000
124 USB in scan fax Toshiba E450 cái 350,000
125 USB in scan fax Toshiba E720 cái 450,000
126 USB in scan fax Toshiba E723 cái 450,000
127 USB in scan fax Toshiba E850 cái 450,000
128 USB in scan fax Toshiba E853 cái 450,000
129 Mực y2k loại 1 E450/720/810/855 kg 200,000
130 Mực y2k loại 2 E450/720/810/855 kg 190,000
131 Mực Fuji E450/720/810/855 kg 190,000
132 Mực SCI E450/720/810/855 kg 190,000
133 Mực G7 bao vàng E450/720/810/855 kg 190,000
134 Mực goldtec E450/720/810/855 kg 190,000
135 Mực G7 bao trắng E450/720/810/855 kg 190,000
136 Mực TiTi Đài Loan E450/720/810/855 kg 220,000
137 Mực Tti Đài Loan E450/720/810/855 kg 240,000
138 Mực Green Life Toshiba E650/723/850/855 kg 200,000
139 Mực Toshiba E450/720/810/855 kg 190,000
140 Lưới sạc Toshiba E650/723/850/855 cái 75,000
141 Lưới sạc E35/45/350/450 cái 90,000
142 Lô sấy VN Toshiba E650/723/850/855 cây 170,000
143 Lô sấy TQ Toshiba E650/723/850/855 cây 220,000
144 Lô sấy CET Toshiba E650/723/850/855 cây 330,000
145 Lô sấy TQ Toshiba E35/45 cây 170,000
146 Lô sấy TQ Toshiba E350/450/353/453 cây 170,000
147 Lô sấy CET Toshiba E350/450/452/453 cây 230,000
148 Lô ép TQ Toshiba E650/723/850/855 cây 420,000
149 Lô ép CET Toshiba E650/723/850/855 cây 530,000
150 Lô ép Toshiba E35/45/350/450 cây 280,000

QRCode
Đăng bởi dang nhung
avatar
Thông tin kèm theo khác
Xuất xứ
Năm sản xuất
Hãng sản xuất
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0976954922
Địa chỉ
Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 7056406
  • Nội dung đã ẩn...