Loading...

Do dọn nhà nên dư 3 cái giường sắt còn rất mới!!vì tháo ra xếp gọn nên không có hình thật!!vui
lòng liên hệ để được xem sản phẩm : gồm 2 giường đơn 1 giường tầng
Giường đơn 1m x 2m màu kem giá 500.000
Giường đơn 1m6 x 2m màu xanh dương giá 800.000
Giường tầng 1m4 x 2m màu xanh dương giá 1.000.000
Liên hệ Chị Lan : 01668800018
QRCode
Đăng bởi Trần Hỹ
avatar
Giá
500 đ
Điện thoại
01207796977
Địa chỉ