THÔNG BÁO
TẬP HỢP NHU CẦU ĐĂNG KÝ LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG LÃNH ĐẠO CẤP PHÒNG


1. Đối tượng tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng
Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, ... phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các
cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng
hoặc tương đương
Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của:
các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành
thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND
cấp huyện.
2. Nội dung đào tạo: Theo Quyết định số 1151/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng.

4. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ theo quy
định của Bộ Nội vụ (Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong
những căn cứ khi xem xét điều kiện bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Chi tiết xin vui lòng liên hệ : 0983 86 86 21( Cô Nguyệt)

QRCode
Đăng bởi nguyet
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0983868621
Địa chỉ
Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Khóa học bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng
Chat Room 7698966
  • Nội dung đã ẩn...