Mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính


Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức, Chúng tôi
xin thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính như sau:
1. Mục đích chung của khóa học:
- Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên
chính phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc
làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt buộc để
cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương đương và
cao hơn.
2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định
số 2720/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
3. Đối tượng: - Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề
nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính
của đơn vị sự nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch
chuyên viên.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
5. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng
ngạch chuyên viên chính theo Quy định của Bộ Nội vụ cấp (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi
hoặc xét nâng ngạch trên toàn quốc).
Chi tiết về khóa học vui lòng liên hệ: Hotline/zalo: 0983 86 86 21 ( Cô Nguyệt)

Quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, chuyên viên
chính,

QRCode
Đăng bởi nguyet
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0983868621
Địa chỉ
Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
Chat Room 7698953
  • Nội dung đã ẩn...