Khóa học bồi dưỡng ngạch chuyên viên


Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của các cán bộ công chức viên chức, Chúng tôi
xin thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng ngạch Chuyên viên như sau:
1. Mục ... đích chung của khóa học:
- Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công
việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán
bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và
thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc
để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.
2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định
số 2640/QĐ-BNV, ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.
3. Đối tượng: - Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề
nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính
của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi
dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.
- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản
trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ hoàn thành
chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự.
- Cán bộ, công chức, viên chức hiện hưởng lương ở ngạch chuyên viên và tương đương đang
công tác tại các Sở - ngành, quận – huyện, phường, xã, thị trấn; cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt
trận Tổ Quốc, các đoàn thể và doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện hoặc các tỉnh lân cận.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật
4. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng
chỉ bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo quy định của Bộ Nội Vụ (Chứng chỉ là điều kiện cần để thi
hoặc xét nâng ngạch trên toàn quốc)

Địa chỉ học và đăng ký học vui lòng liên hệ: Hotline/zalo: 0983 86 86 21 ( Cô Nguyệt)Quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, chuyên viên
chính,

QRCode
Đăng bởi nguyet
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0983868621
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Khóa học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Chat Room 7698615
  • Nội dung đã ẩn...