Xưởng sản xuất dù cầm tay tại Đà Nẵng với nhiều loại dùnhư: ... dù gấp ngược ôtô, dù thẳng, dù 2 tầng, dù gắp đôi, dù gấp ba với nhiềukích thước làm theo