Công ty TNHH MTV Nhất Nhất Uy là đơn vị sản xuất và in... cầm tay giá rẻ tạiĐà Nẵng, dù giárẻ tại Đà Nẵng, ô dù cầm tay giá rẻ tại Đà Nẵng, dù quảngcáo tại Đà Nẵng, dùđi mưa tại ĐàNẵng, in logo lên dù tại Đà Nẵng, ô dù cầm tay làm quàtặng tại Đà Nẵng.