Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ được quy định trong các văn bản pháp luật
sau đây.
Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;

Nghị ... định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018;

Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017;

Nghị định 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg ngày 20/04/2018
Theo những văn bản pháp luật trên mặt hàng máy móc, thiết bị cũ không thuộc danh mục hàng
hóa cấm nhập khẩu. Cần lưu ý các điểm sau :

Máy móc có HS Code thuộc chương 84 , 85 thuộc quản lí của Quyết định 18 có ràng buộc về tuổi
của thiết bị và chỉ được phép nhập khẩu phục vụ mục đích sản xuất

Để hiểu rõ hơn về thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng máy móc, thiết bị cũ vui lòng liên hệ đến chúng
tôi theo thông tin sau:
Số điện thoại: 0357212834
Email: Sale02@doortodoorviet.com

Đăng bởi Door To Door 02
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0357212834
Địa chỉ
Quận 1
Hồ Chí Minh