CloudDisk là một dạng lưu trữ điện toán đám mây rất phổ biến và cần thiết cho tất cả mọi người,
hãy tìm hiểu xem CloudDisk của HANBIRO có gì hay ho nhé:

- Người dùng có thể thoải mái tải lên/tải ... xuống các tài liệu họ cần

- Dễ dàng quản lý, sắp xếp các tài liệu cá nhân với Thư mục của tôi

- Khi cấp trên muốn chia sẻ tài liệu cho cả công ty thì chỉ cần tải tài liệu lên Thư mục công ty, tất cả
nhân viên có thể vào đọc và tải xuống.

- Hơn thế nữa, khi chia sẻ tài liệu cho một cá nhân nào đó, người chia sẻ có thể phân quyền cho
cá nhân đó được tải lên/tải xuống/sửa/xóa/đọc/chia sẻ hay không.

- Bên cạnh việc chia sẻ tài liệu cho nội bộ công ty, CloudDisk còn có thể gửi mail tài liệu đó cho
người bên ngoài mà không cần sử dụng đến menu mail để gửi.

- Nhật ký CloudDisk còn cập nhật liên tục và chi tiết mọi hoạt động của người dùng như ngày giờ
tải lên/tải xuống/xóa/chia sẻ các tài liệu và người dùng có thể phân loại Nhật ký theo loại hay Nhật
ký theo ngày.

Hanbiro VN
1800 6346

Đăng bởi linh tran
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
70,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ
Quận 7
Hồ Chí Minh