Với tính năng Nhật ký công việc trong menu Báo cáo, nhân viên có thể ghi lại toàn bộ những công
việc đã làm hàng ngày, hàng tuần để cấp trên có thể nắm được quá trình làm việc của mỗi nhân
viên.

Ngoài ra, nhân viên còn có thể báo cáo lại với cấp trên những công việc cụ thể đã được giao, đảm
bảo công việc luôn đúng tiến độ và không trôi việc.

Và đối với những báo cáo công việc cần sự bảo mật, menu này có thể đáp ứng được luôn khi tích
hợp lựa chọn “Báo cáo bảo mật”. Cả người báo cáo và người nhận phải nhập mật khẩu thì mới
xem được, đảm bảo tuyệt đối riêng tư cho công việc.

Đây đúng là một Nhật ký công việc điện tử quá hữu ích cho giới văn phòng.
Thao tác đơn giản dễ sử dụng nhưng hiệu quả mang lại cực cao.
Hãy tận dụng công nghệ để cuộc sống văn phòng trở nên dễ dàng hơn.

Hanbiro VN
1800 6346

Đăng bởi linh tran
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
70,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ
Quận 7
Hồ Chí Minh