Khóa học BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH
(Khai giảng liên tục: 0902 86 86 81)

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức
đang công ... tác tại các cơ quan, tổ chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch Chuyên
viên chính và tương đương.
Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính
1. Mục đích chung của khóa học:
- Phát triển năng lực thực thi công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính
phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ưng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc
làm và thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính là cơ sở, điều kiện bắt
buộc để cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch tương
đương và cao hơn.
2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo Quyết định số 421/QĐ-BNV, ngày 02 tháng 06 năm
2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính
và tương đương.
3. Đối tượng:
- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III
làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự
nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
4. Địa điểm nhận hồ sơ:
Tại Hải Phòng: Trường Cao đẳng Duyên Hải- Phòng B203, số 156/109, Quán Trữ, Kiến An, Hải
Phòng
Tại HCM: Lầu 2, Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí ( D2 cũ), Phường 25, Quận Bình Thạnh, HCM
Tại Hà Nội: Tầng 2, Số 451 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
5. Văn bằng chứng chỉ: : Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng
đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương theo Quy định của Bộ Nội vụ (Chứng
chỉ là điều kiện để xét hoặc thi nâng ngạch công chức, viên chức và có giá trị vĩnh viễn)
6. Kinh phí tổ chức khóa học: 3.000.000 đ/hv/khóa
7. Thời lượng: 2 Tháng
III. Địa điểm liên hệ đăng ký học:

Tel/Zalo: 0902 86 86 81 ( Nguyễn Khuê)
Email: khuent@giaoducvietnam.edu.vn
Tại Hải Phòng: Trường Cao đẳng Duyên Hải- Phòng B203, số 156/109, Quán Trữ, Kiến An, Hải
Phòng

Tại Tp Hồ Chí Minh: Lầu 2, Số 195 Đường Nguyễn Gia Trí ( d2 cũ), Phường 25, Quận Bình
Thạnh, HCM
Tại Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà 451 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội (đối diện Đại học điện
lực)
Đơn vị xác định nhu cầu đào tạo, gửi Phiếu đăng ký qua đường bưu điện hoặc Fax và liên hệ điện
thoại theo địa chỉ trên để phối hợp triển khai.
Trân trọng cảm ơn./.Chuyên viên chính, chứng chỉ chuyên viên chính, lớp học chuyên viên chính, ngạch chuyên viên
chính, đào tạo ngạch chuyên viên chính, quản lý nhà nước,

Đăng bởi giaoducvietnam
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
Địa chỉ
Quận Kiến An
Hải Phòng
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Chiêu sinh khóa học Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính