Oil Ahead drilled Robot Ocean CFD5km Banmuas
Can mua 24 Cau Thap cao 10km

Water pipes games
Hoa Mai building
Thong so xe khoan thap Hoa Mai Building Binh
Khanh Quan 2 - HCMC! CRRH4000mDeg360CRL8T
1. DSDp 20 “m” - Dsdp 9000 “m”
2. Full tools & equipment truck purchase “ Drilling
steel depth: 20 “m” to ... 9000 “m” ! Prices: 10.000.000
( Vnd / SoilmecF @4000 * CFD200m ) ! [ Your text :
Tens Millions Dollars coins. / ]
3. Including: No 12 Hoa Mai Leaf Flying building
height: 750 (m) - CFD 800 (m) and play a Screw
water pipes games height 750 (m) and Flat measured
system : 60 (m2) - 2500 (m2)
3a. Prices: 77.000.000.000 (Vnd/FMS) ( Your text:
Seventy-Seven Billions Viet Nam coins./ )
4. Address: Bamboos & Banmuas & BBS68
Architecture Group “ Code tax: 0313115778 “ !
189/14/16 Hoang Hoa Tham Street, Ward 6, Binh
Thanh District, HCMC!
5. Locations: 8A Luong Dinh Cua Street & Thuyen
Buom Street & Song Trang Road & Tran Nao Street &
Binh Khanh Ward & Group 2 & Thu Duc City &
HCMC!
6. Zalo & Viber “ 0964877108”
7. Link Banmuasoil@gmail.com &
www.facebook.com/jackbongdamini/

QRCode
Đăng bởi banmuasoil
avatar
Giá
2,500,000,000 đ
Điện thoại
0964877108
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Banmuas Ban Sieu Cau thap truot roller steel cao 8km
Chat Room 8087992
  • Nội dung đã ẩn...