Xe khoan lorries
Xe khoan 850m

Hoa Mai building
Solar skying
Hoa Mai building Solars bullet proof
Thong so xe khoan thap Hoa Mai Solars Building
Binh Khanh Quan 2 - HCMC!
1. DSDp 20 “m” - Dsdp 9000 “m”
2. Full tools & equipment truck purchase “ Drilling
steel depth: ... 20 “m” to 9000 “m” ! Prices: 10.000.000
( Vnd / SoilmecF @4000 * CFD200m ) ! [ Your text :
Tens Millions Dollars coins. / ]
3. Including: No 12 Hoa Mai Leaf Flying building
height: 750 (m) - CFD 800 (m) and play a Screw
water pipes games height 750 (m) and Flat measured
system : 60 (m2) - 2500 (m2)
3a. Prices: 77.000.000.000 (Vnd/FMS) ( Your text:
Seventy Billions Viet Nam coins./) ( Not Value Added
Tax: 10 %)
4. Address: Bamboos & Banmuas & BBS68
Architecture Group “ Code tax: 0313115778 “ !
189/14/16 Hoang Hoa Tham Street, Ward 6, Binh
Thanh District, HCMC!
5. Locations: 8A Luong Dinh Cua Street & Thuyen
Buom Street & Song Trang Road & Tran Nao Street &
Binh Khanh Ward & Group 2 & Thu Duc City &
HCMC!
6. Zalo & Viber “ 0964877108”
7. Link Banmuasoil@gmail.com & www.nhattao.com
& www.facebook.com/jackbongdamini/

QRCode
Đăng bởi banmuasoil
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
2,500,000,000 đ
Điện thoại
0964877108
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 8087403
  • Nội dung đã ẩn...