HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC THỰC HIỆN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở - XÂY NHÀ TRỌN GÓI
AN GIANG
Khi xây dựng nhà ở, chủ nhà thường phải xin giấy phép xây dựng và phải có giấy phép trước khi
khởi công. ... Trường hợp không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy
định. Đối với dịch vụ Xây nhà trọn gói An Giang của Thanh Phong An Giang, xin giấy phép xây
dựng được công ty hỗ trợ thực hiện miễn phí 100%. Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi cũng
chia sẻ thêm thông tin về hồ sơ thủ tục xin giấy phép xây dựng để quý khách hàng có thêm thông
tin rõ ràng.
Trường hợp xây dựng nhà ở cần phải có giấy phép xây dựng – Xây nhà trọn gói An Giang
Căn cứ khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, những trường hợp dưới đây phải có giấy
phép xây dựng trước khi khởi công:

(1) Nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc
dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn có quy mô dưới 07 tầng nhưng thuộc khu vực có quy
hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn nhưng được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch
sử - văn hóa.

(4) Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn có quy mô từ 07 tầng trở lên.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng
https://xaydungthanhphongag.com/ho-so-va-thu-tuc-thuc-hien-xin-giay-phep-xay-dung-nha-o-xay-
nha-tron-goi-an-giang

QRCode
Đăng bởi kimthuy
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại bất động sản
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0812415415
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
hồ sơ và thủ tục thực hiện xin giấy phép xây dựng
Chat Room 8016939
  • Nội dung đã ẩn...