✓ 𝙱Ắ𝙲 𝙶𝙸𝙰𝙽𝙶 𝙵𝙾𝚁𝙳 - 𝙶𝙸Á 𝚃Ố𝚃 𝙽𝙷Ấ𝚃 𝚃𝙾À𝙽 𝚀𝚄Ố𝙲
✓ 𝙷Ỗ 𝚃𝚁Ợ 𝚃𝚁Ả 𝙶Ó𝙿 𝙽𝙷𝙰𝙽𝙷 𝙶Ọ𝙽 - 𝙻Ã𝙸 𝚂𝚄Ấ𝚃 𝚃𝙷Ấ𝙿 ...
✓ 𝙽𝙷Ậ𝙽 𝙲Ọ𝙲 𝚅À 𝙶𝙸𝙰𝙾 𝚇𝙴 𝚂Ớ𝙼 𝙽𝙷Ấ𝚃
BẢNG GIÁ XE
𝐆𝐢𝐚́ 𝐧𝐢𝐞̂𝐦 𝐲𝐞̂́𝐭 𝐅𝐨𝐫𝐝 𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐡𝐞̣̂ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐗𝐋 𝟐.𝟎 𝟒𝐱𝟒 𝟔𝐌𝐓 𝐒𝐢-𝐓𝐮𝐫𝐛𝐨: 659.000.000 VNĐ.
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐗𝐋𝐒 𝟐.𝟎 𝟒𝐱𝟐 𝟔𝐌𝐓 𝐒𝐢-𝐓𝐮𝐫𝐛𝐨: 665.000.000 VNĐ.
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐗𝐋𝐒 𝟐.𝟎 𝟒𝐱𝟐 𝟔𝐀𝐓 𝐒𝐢-𝐓𝐮𝐫𝐛𝐨: 688.000.000 VNĐ.
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐗𝐋𝐒 𝟐.𝟎 𝟒𝐱𝟒 𝟔𝐀𝐓 𝐒𝐢-𝐓𝐮𝐫𝐛𝐨: 756.000.000 VNĐ.
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐗𝐋𝐓 𝟐.𝟎 𝟒𝐱𝟒 𝟔𝐀𝐓 𝐒𝐢-𝐓𝐮𝐫𝐛𝐨: 830.000.000 VNĐ.
𝐑𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐖𝐢𝐥𝐝𝐓𝐫𝐚𝐤 𝟐.𝟎 𝟒𝐱𝟒 𝟏𝟎𝐀𝐓 - 𝐁𝐢 𝐭𝐮𝐫𝐛𝐨: 965.000.000 VNĐ.

QRCode
Đăng bởi Dương Thị Bích Ngọc
avatar
Thông tin kèm theo khác
Màu xe
Xuất xứ
Xe mới (%)
Năm sản xuất
Nhiên liệu
Dòng xe
Hãng xe
Giá
659,000,000 đ
Điện thoại
0967540119
Địa chỉ