Hàm VLOOKUP có chức năng đó là dò tìm giá trị theo chiều dọc và có thứ tự từ trái sang phải.
Nếu giá trị dò tìm được tìm thấy thì sẽ trả về giá trị ở cột tham chiếu cùng hàng với giá trị ... dò tìm.

Cú pháp:

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup])

Trong đó:

+ lookup_value: là giá trị dùng để dò tìm.

+ table_array: Là bảng chứa giá trị bạn muốn dò tìm.

+ col_index_num: Vị trí của cột có chứa giá trị mà bạn muốn dò tìm.

+ [range_lookup]: Là phạm vi mà dữ liệu để tìm kiếm, có giá trị 0 (dò tìm tương đối) hoặc 1 (dò
tìm tuyệt đối).
Tham khảo thêm tại: https://daotaotinhoc.vn/cach-su-dung-ham-vlookup-2-dieu-kien-trong-excel/

QRCode
Đăng bởi Đào tạo tin học
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0374557611
Địa chỉ
Website:http://daotaotinhoc.vn
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Hàm Vlookup 2 điều kiện trong Excel không nên bỏ lỡ
Chat Room 7974529
  • Nội dung đã ẩn...