Định nghĩa và lợi ích của hàm căn bậc 2 trong Excel
Hàm căn bậc 2 trong Excel là gì?
Hàm căn bậc 2 trong Excel hay còn gọi là hàm SQRT là hàm thường được sử dụng để tính căn
bậc 2 của một số dương ... nào đó trong Excel, hoặc bạn có thể hiểu đơn giản hơn đó là tính căn
bậc 2 chính là mũ ½ của một số. Khi sử dụng hàm này trong Excel chúng ta sẽ có thể dễ dàng
tính các số liệu cần phải căn bậc 2 một cách cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả.

Ví dụ tham khảo: 41/2 = 2 ; 81/2 = 4

Lợi ích của hàm căn bậc 2 trong Excel:
- Hỗ trợ cho bạn giải quyết nhanh chóng các bài toán với con số căn bậc 2 quá lớn.
- Mang lại năng suất cao hơn trong việc giải các bài tập toán.
- Áp dụng được trực tiếp vào các công thức mà không cần phải kết hợp thêm với hàm nào.
Tham khảo thêm tại: https://daotaotinhoc.vn/huong-dan-su-dung-ham-can-bac-2-trong-excel/

QRCode
Đăng bởi Đào tạo tin học
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0374557611
Địa chỉ
Website:http://daotaotinhoc.vn