Hàm ROW trong Excel là một trong những hàm có tác dụng trả về số hàng của một ô tham chiếu,
ngoài ra hàm ROW còn giúp bạn tìm kiếm vị trí hàng của ô đang tham chiếu hoặc hàng đầu tiên
của mảng ... tham chiếu dễ dàng với cú pháp:
=ROW([reference]).
Trong đó:
- Reference: Là ô hoặc phạm vi ô mà bạn muốn trả về số hàng trong bảng.
Lưu ý:
- Nếu bạn bỏ qua đối số tham chiếu hàm ROW sẽ trả về vị trí hàng tại ô nhập công thức vào.
- Nếu tham chiếu là một ô thì hàm ROW sẽ trả về vị trí cột của ô đó.
- Trong trường hợp tham chiếu là một vùng dọc thì hàm ROW sẽ trả về vị trí hàng của ô đầu tiên
trong vùng đó.
- Đối số tham chiếu KHÔNG thể tham chiếu đến nhiều vùng.
Tham khảo thêm tại: https://daotaotinhoc.vn/cach-su-dung-ham-row-trong-excel/

QRCode
Đăng bởi Đào tạo tin học
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0374557611
Địa chỉ
Website:http://daotaotinhoc.vn
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 7974124
  • Nội dung đã ẩn...