LỚP HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (HỌC ONLINE)
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CẤP CHỨNG CHỈ
Phương Thanh 0902 86 86 84

Đối tượng học:
– Cán bộ đang công tác tại bộ phận kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế: nhà nước, liên doanh, bộ phận quản lý cấp trên, công an kinh tế có nhu cầu học để
phục vụ công tác.
- Công chức, viên chức đang làm công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp nhưng chưa có bằng
chuyên ngành kế toán
– Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, học sinh đã tốt nghiệp THPT, các thành phần
lao động xã hội có nhu cầu trang bị nghiệp vụ kế toán.

Thời gian học: buổi tối

Hình thức học: ONLINE tương tác với giáo viên

Giảng viên kinh nghiệm trong nhiều năm

CHƯƠNG TRÌNH HỌC: Chương trình học cập nhật đổi mới liên tục theo quy định của Bộ Tài
chính
Phần I: Luật kế toán, những vấn đề chung về tài chính ở đơn vị HCSN.

Phần II: Kế toán vốn bằng tiền và các khoảng đầu tư tài chính ở đơn vị HCSN.

Phần III: Kế toán NVL, CCDC.

– Nguyên tắc kế toán NVL, CCDC.

– Phương pháp kế toán NVL, CCDC.
Phần IV: Kế toán TSCĐ

– Kế toán tài sản CĐHH.

– Kế toán tài sản CĐVH.

– Kế toán xây dựng cơ bản dở dang và sửa chữa lớn TSCĐ.

– Kế toán đầu tư tài chính dài hạn.

– Mua trái phiếu.

– Góp vốn.

Phần V: Kế toán các khoản thanh toán

Phần VI: Kế toán nguồn kinh phí

Phần VII: Kế toán các khoản chi HCSN

– Kế toán các khoản chi hoạt động HCSN.

– Kế toán các khoản chi dự án HCSN.

– Kế toán các khoản chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước.
Phần VIII: Sổ sách kế toán

– Báo cáo quyết toán ngân sách.

TƯ VẤN VÀ ĐĂNG KÝ
Hotline: Phương Thanh 0902 86 86 84 (Tel/zalo)
Page: https://www.facebook.com/ketoantruongketoantonghop/
HP: Phòng B203 tầng 2 nhà B Trường Cao đẳng Duyên hải, Kiến An, Hải Phòng
HN: Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
HCM: Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

QRCode
Đăng bởi daotaokhaihaiquan
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
3,300,000 đ
Điện thoại
0902868684
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
LỚP HỌC KẾ TOÁN VIÊN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (online)
Chat Room 7930823
  • Nội dung đã ẩn...