🥇𝗧𝗼𝘅𝘁𝗮 𝗕𝗼𝘁𝗼𝘅 𝟭𝟬𝟬 - 𝗧𝗼̂̀𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝗱𝗮̣𝗻𝗴 đ𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂
-Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 ... 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂 & 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗺𝗼̛́𝗶 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 𝘁𝗮̣𝗶 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰
-Đ𝗼̣̂ 𝘁𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗹𝗲̂𝗻 đ𝗲̂́𝗻 𝟵𝟵,𝟵𝟵%
-𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲̂̉
-𝗧𝗵𝘂𝗼̂́𝗰 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗻𝗲́𝗻 𝗵𝘂́𝘁 𝗰𝗵𝗮̂𝗻 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝗻𝗴𝗵𝗲̣̂ 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂
-𝗛𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗾𝘂𝗮̉ 𝗵𝗼̛𝗻, 𝗧𝗼̂́𝘁 𝗵𝗼̛𝗻
❌Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝗖𝘁𝘆 𝗻𝗼̂̉𝗶 Tiếng 𝗝𝗘𝗧𝗘𝗠𝗔 𝗛𝗮̀𝗻 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰

Ib tư vấn : 09.31.29.29.23
Wed: https://fillerbotoxkorea.com
#botox100 #toxta100 #toxta #jemeta

QRCode
Đăng bởi fillerbotoxkorea
avatar
Giá
1 đ
Điện thoại
0931292923
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 7887495
  • Nội dung đã ẩn...