Hiện nay, bên cạnh những nhu cầu thức ăn, quần áo, thì nhu cầu làm đẹp cho thú cưng cũng
đang rất được quan tâm và ưa chuộng. Khi sử dụng dịch vụ tắm, vệ sinh, các bạn thú cưng sẽ
được cắt ... móng, mài móng, cạo lông bụng và lông vùng đi vệ sinh, vệ sinh tai cũng như cạo lông
bàn chân sạch sẽ, đây là các bước rất khó làm tại nhà.

Junie Spa quận 8 cung cấp Dịch vụ tắm vệ sinh – tỉa lông cho chó mèo Quận 8 TPHCM với 8
bước tắm, vệ sinh, tỉa lông thú cưng với mức chi phí cực kì ưu đãi, phù hợp với các bé đi spa
định kỳ luôn đó nha.

✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟭: 𝐶ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 – 𝑔𝑜̛̃ 𝑟𝑜̂́𝑖 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 (𝑛𝑒̂́𝑢 𝑐𝑜́)
✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟮: 𝐶𝑎̣𝑜 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛, 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑎̀𝑖 𝑑𝑢̃𝑎 𝑚𝑜́𝑛𝑔
✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟯: 𝐶𝑎̣𝑜 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑢̣𝑛𝑔, 𝑐𝑎̣𝑜 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 đ𝑖 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ
✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟰: 𝑉𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛̀𝑎 𝑜̛̉ 𝑡𝑎𝑖
✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟱: 𝑇𝑎̆́𝑚 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑜́𝑛𝑔 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̃𝑎 𝑡𝑎̆́𝑚 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑢̛𝑜̛̉𝑖 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑡
✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟲: 𝑆𝑎̂́𝑦 𝑘ℎ𝑜̂, 𝑐ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑛𝑔
✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟳: 𝐶𝑎̆́𝑡 𝑡𝑖̉𝑎 𝑡𝑎̣𝑜 𝑘𝑖𝑒̂̉𝑢 (𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑔𝑜́𝑖 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢 𝑐𝑎̆́𝑡 𝑡𝑖̉𝑎)
✨𝗕𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝟴: 𝐵𝑜̂𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑒̂̀𝑚 𝑚𝑢̛𝑜̛̣𝑡, 𝑜́𝑛𝑔 𝑎̉, 𝑥𝑖̣𝑡 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 ℎ𝑜𝑎

QRCode
Đăng bởi Petshop
avatar
Giá
120,000 đ
Điện thoại
0909090909
Địa chỉ
Quận 8
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Tắm tỉa lông chó mèo quận 8 TPHCM
Chat Room 7817815
  • Nội dung đã ẩn...