THÔNG BÁO MỞ LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠI HÀ NỘI
VÀ CÁC TỈNH
khai giảng 08/08/2022 tại hà nội
đăng kí trước ngày khai giảng sẽ được giảm 10%
- Người có trình độ ... chuyên môn về vận tải là người có chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận
tải đường bộ
- Đối tượng đăng kí học: tất cả mọi người có nhu cầu học đều tham gia được, các doanh nghiệp ,
hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, người điều hành, quản lý kinh doanh vận tải, phòng kinh doanh,
quản lý nhân sự, quản trị và điều hành tổ chức khai thác vận tải
- Chứng chỉ là điều kiện cần và đủ đáp ứng quy định về chuyên môn của người trực tiếp điều
hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hơp tác xã , quản lý, điều hành theo quy định bộ giao
thông vận tải)
- Thời gian học: các tối trong tuần
- Học thi đều trực tuyến
- học phí: 3200.000đ
Liên hệ: 0969 86 86 05 cô hằng phòng đào tạo
mọi thắc mắc học viên liên hệ với phòng đào tạo

QRCode
Đăng bởi Hằng Nguyễn
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
3,200,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ
Quận Nam Từ Liêm
Hà Nội
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Cấp chứng chỉ sơ cấp vận tải đường bộ - 0969868605
Chat Room 7816157
  • Nội dung đã ẩn...