QUẢN LÝ QUY TRÌNH MUA BÁN HÀNG - TTV BUSINESS 2020
1.Mô tả hoạt động – yêu cầu công việc các phòng
- Phòng mua hàng: nhận yêu cầu mua hàng từ phòng KD, kiểm tra tồn kho thực tế, dự báo tồn
kho hàng ... trong tương lai, đặt mua hàng nhập khẩu hoặc trong nước, theo dõi tình trạng tiến độ
đơn hàng mua, lập phiếu mua hàng, kiểm tra hàng nhập đối chiếu với Bp kho nhập hàng, lập báo
cáo (đơn hàng, kế hoạch giao hàng, danh mục sản phẩm, số lượng đặt dư) Phần mềm quản lý
quy trình mua bán hàng TTV Business 2020
- Bộ phận kho: nhận phiếu nhập hàng (hoặc xuất hàng) từ Bp Mua hàng/ Bán hàng, kiểm tra số
lượng Nhập/Xuất kho thực tế, quản lý và đối chiếu số lượng nhập xuất kho, giám sát việc giao
hàng.
- Phòng bán hàng: lập báo giá, lập đơn hàng bán, lập yêu cầu mua hàng theo báo giá, phiếu đề
xuất đặt hàng, kiểm tra hàng tồn kho, giữ hàng cho dự án, theo dõi đơn hàng mua, kiểm tra tiến
độ nhập mua hàng, tiến độ giao hàng cho từng công trình, báo cáo phân tích doanh số theo các
chỉ tiêu (theo nhóm khách, nhóm hàng, tháng, quý, năm), kiểm tra thanh toán công nợ
- Phòng kế toán: nhập mua hàng, xuất bán hàng, chứng từ thanh toán công nợ, quản lý hóa đơn
mua bán, nhập xuất kho….
- Kho hàng: tiến hành giao nhận hàng dựa trên phiếu nhập xuất kho từ kế toán, lập biên bản giao
nhận với khách hàng, theo dõi tồn kho.
2. Mô tả chung về yêu cầu phần mềm – mục tiêu ứng dụng phần mềm quản lý DN
- Dùng phần mềm quản lý công việc tại các phòng, chuẩn hóa các số liệu nhập liệu đầu vào, các
báo cáo, tối ưu hóa quy trình làm việc của từng phòng.
- Liên kết số liệu các phòng: nhập số liệu gốc tại 1 phòng và cho các phòng khác khai thác chung,
giảm việc nhập trùng một loại số liệu
- Tăng khả năng khai thác báo cáo giữa các phòng: các phòng có thể xem báo cáo số liệu cần
thiết từ phòng khác đã nhập để xử lý công việc của phòng mình
- Kiểm tra chéo độ chính xác của báo cáo: tiến trình công việc đúng tiến độ, lưu chuyển hàng hóa
kịp thời.
** Chương trình Phần Mềm TTV sẵn sàng chỉnh sửa và mở rộng theo yêu cầu riêng phù hợp với
từng mô hình kinh doanh của Khách Hàng
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ms.Nguyễn Tú Anh – Sale Management
DĐ: 0909 45 88 00
ĐT: (028) 3842 6697 – 3842 6698
Email: trithucviet1@yahoo.com - www.ttvsoft.vn
#phanmemquanlydonhang, #phanmemkinhdoanh, #phanmembanhang, #phanmemketoan,
#phanmemquanlykho, #phanmemquanly, #phanmemketoanbanhang, #phanmemdonhang,
#phanmemsanxuat, #quanlydonhangsanxuat

QRCode
Đăng bởi Công Ty Phần Mềm Tri Thức Việt
avatar
Thông tin kèm theo khác
Kinh nghiệm làm việc
Giá
1,000,000 đ
Điện thoại
(028)38426697
Địa chỉ
82Lê Trung Nghĩa,P.12,Q.TB,HCM