Kỹ năng thương lượng là gì?
Theo nghĩa rộng nhất của thuật ngữ này, thương lượng là cuộc thảo luận giữa hai hoặc nhiều
bên phải hợp tác để đạt được các mục tiêu tương ứng của họ. Các cuộc thương lượng, đàm
phán đòi hỏi sự cho và nhận của cả hai bên để đạt được kết quả đôi bên cùng có lợi.

Các chiến thuật đàm phán, thương lượng kinh doanh thành công thường có nghĩa là tối đa hóa
cuộc họp các lợi ích của cả hai bên. Bạn đang đạt được một thỏa thuận với một người khác và
trong khi bạn muốn thỏa thuận này có lợi cho cả hai bên, bạn cũng muốn đạt được hiệu quả cao
nhất.

Thương lượng có thể được sử dụng bởi nhiều nhóm trong nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ:
giữa các cá nhân tại một thị trường đang tìm cách có được mức giá cho một mặt hàng, giữa các
công ty khởi nghiệp muốn hợp nhất các tổ chức thông qua các cuộc đàm phán kinh doanh hoặc
giữa các chính phủ muốn đến đi đến một hiệp định hòa bình. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn có
thể thấy mình đang làm việc trong các cuộc đàm phán lương hoặc thương lượng bán hàng.
Chiến lược thương lượng cũng là một công cụ tuyệt vời để quản lý xung đột và giải quyết xung
đột, ngay cả trong cuộc sống cá nhân của bạn.

Sự chuẩn bị
Bạn càng chuẩn bị kỹ càng trước khi đàm phán, thì kết quả đàm phán càng có khả năng được
các bên liên quan chấp nhận. Hai điều quan trọng nhất cần làm trong quá trình chuẩn bị là: Thứ
nhất, đảm bảo có tất cả thông tin có thể về cuộc đàm phán sắp tới. Thứ hai, hãy suy nghĩ về quá
trình đàm phán từ đầu đến cuối và chuẩn bị đầy đủ cho bất kỳ tình huống nào.

Bạn cần biết về sản phẩm hoặc dịch vụ và người mà bạn sẽ đàm phán. Bạn có được thông tin
này bằng cách chọn những câu hỏi hay để hỏi đã được suy nghĩ kỹ càng. Hãy nhớ rằng sức
mạnh luôn đứng về phía người có thông tin hiệu quả cao.

Tính kiên nhẫn
Những người đàm phán giỏi thường rất kiên nhẫn. Họ tập trung chủ yếu vào việc đạt được thỏa
thuận về tất cả các phần của hợp đồng mà hai bên có điểm chung trước khi họ tiếp tục tìm kiếm
những cách thức thân thiện để giải quyết các vấn đề khác.

Kỹ năng lắng nghe
Các nhà đàm phán có khả năng chăm chú lắng nghe bên kia trong cuộc trò chuyện. Lắng nghe
tích cực bao gồm khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể cũng như giao tiếp bằng lời nói. Điều quan
trọng là phải lắng nghe bên kia để tìm ra các điểm thỏa hiệp trong cuộc họp. Thay vì dành phần
lớn thời gian đàm phán trong khi bảo vệ quan điểm của mình, nhà đàm phán có kinh nghiệm sẽ
dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe đối phương và tìm ra manh mối để tranh luận thêm.

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc
Điều quan trọng là một nhà đàm phán có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình trong suốt cuộc
đàm phán. Đàm phán về những vấn đề nhạy cảm có thể gây khó chịu và việc để cảm xúc kiểm
soát có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn trong cuộc họp. Điều này sẽ có nhiều khả năng dẫn
đến kết quả tiêu cực. Ví dụ, trong khi thương lượng một thỏa thuận tốt với nhà cung cấp, nhân
viên có thể phản ứng giận dữ nếu nhà cung cấp quá cố chấp để duy trì mức giá cao. Điều này
nên được tránh bằng mọi giá và nhân viên nên giữ bình tĩnh trong quá trình thương lượng.

QRCode
Đăng bởi baongoc
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0399155576
Địa chỉ
Quận Bình Thạnh
Hồ Chí Minh