Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp,bồi dưỡng kế toán trưởng đơn
vị kế toán nhà nước
Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.
Căn cứ Thông ... tư số 163/2013/TTLT-Bộ tài chính -BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ
Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm,
thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các
đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - Bộ tài chính ngày
30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.
Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị
định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng.
Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng
kế toán trưởng".
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên
địa bàn Quảng Ninh. Công ty CP Giáo Dục Việt Nam phối hợp với Trường học viện tài chính mở
lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau:
II. Thời gian, địa điểm,học phí

·Thời gian đào tạo: (học vào CN hàng tuần),
Sáng 8h-11h30, chiều 13h-17h.
. Khai giảng: 8h, 20/09/2021.
. Địa điểm học : Trường THPT Hòn Gai
.Học phí: 1500.000 đ/ học viên ( chứng chỉ của trường học viện tài chính).
III.Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT- Bộ tài chính ngày 30/12/2011).
IV. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu
trở lên sẽ được cấp chứng chỉ, chứng chỉ do trường học viện tài chính cấp và trường đại học tài
chính quản trị kinh doanh cấp ( mẫu phôi của bộ tài chính cấp)
Liên Hệ Ngay để biết thêm thông tin
ĐT: 0969 86 86 05 ( cô hằng phòng đào tạo )

QRCode
Đăng bởi Hằng Nguyễn
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
1,500,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ
Thành Phố Hạ Long
Quảng Ninh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Đào tạo kế toán trưởng tại quảng ninh - 0969868605 Cô Hằng
Chat Room 7564283
  • Nội dung đã ẩn...