1. Better safe than sorry – Cẩn tắc vô áy náy
2. Money is a good servant but a bad master – Khôn lấy của che thân, dại lấy thân che của
3. The grass are always green on the other side of the fence – Đứng núi này trông ... núi nọ
4. Once bitten, twice shy – Chim phải đạn sợ cành cong
5. When in Rome (do as the Romans do) – Nhập gia tùy tục
6. Honesty is the best policy – Thật thà là thượng sách
7. A woman gives and forgives, a man gets and forgets – Đàn bà cho và tha thứ, đàn ông nhận
và quên
8. No rose without a thorn – Hồng nào mà chẳng có gai, việc nào mà chẳng có vài khó khăn!
9. Save for a rainy day – Làm khi lành để dành khi đau
10. It’s an ill bird that fouls its own nest – Vạch áo cho người xem lưng/ Tốt đẹp phô ra xấu xa
đậy lại.
11. Don’t trouble trouble till trouble troubles you – Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
12. Still waters run deep – Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi
13. Men make houses, women make homes – Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm
14. East or West, home is best – Ta về ta tắm ao ta (Không đâu tốt bằng ở nhà)
15. Many a little makes a mickle – Kiến tha lâu cũng có ngày đầy tổ
16. Penny wise pound foolish – Tham bát bỏ mâm
17. Money makes the mare go – Có tiền mua tiên cũng được
18. Like father, like son – Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh
19. Beauty is in the eye of the beholder – Giai nhân chỉ đẹp trong mắt người hùng
20. The die is cast – Bút sa gà chết
21. Two can play that game – Ăn miếng trả miếng
22. Love is blind – Tình yêu mù quáng
23. So far so good – Mọi thứ vẫn tốt đẹp
24. Practice makes perfect – Có công mài sắt có ngày nên kim
25. All work and no play makes Jack a dull boy – Cứ làm mà không hưởng sẽ trở thành một
người nhàm chán
26. The more the merrier – Càng đông càng vui
27. Time is money – Thời gian là tiền bạc
28. The truth will out – Cái kim trong bọc có ngày lòi ra
29. Walls have ears – Tường có vách
30. Everyone has their price – Mỗi người đều có giá trị riêng
31. It’s a small world – Trái đất tròn
32. You’re only young once – Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời
33. Ignorance is bliss – Không biết thì dựa cột mà nghe
34. No pain, no gain – Có làm thì mới có ăn
35. One swallow doesn’t make a summer – Một con én không làm nổi mùa xuân
36. A bad beginning makes a bad ending – Đầu xuôi đuôi lọt
37. A clean fast is better than a dirty breakfast – Giấy rách phải giữ lấy lề
38. Barking dogs seldom bite – Chó sủa chó không cắn
39. Beauty is only skin deep – Cái nết đánh chết cái đẹp
40. Calamity is man’s true touchstone – Lửa thử vàng, gian nan thử sức
41. Catch the bear before you sell his skin – Chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng
42. Diamond cuts diamond – Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
43. Diligence is the mother of success – Có công mài sắt có ngày nên kim
44. Every bird loves to hear himself sing – Mèo khen mèo dài đuôi
45. Far from the eyes, far from the heart – Xa mặt cách lòng
46. Fine words butter no parsnips – Có thực mới vực được đạo
47. Give him an inch and he will take a yard – Được voi, đòi tiên
48. Grasp all, lose all – Tham thì thâm
49. Habit cures habit – Lấy độc trị độc
50. Haste makes waste – Dục tốc bất đạt
ATLANTIC TỪ SƠN
24 Lý Thánh Tông – Đồng Nguyên – Từ Sơn – Bắc Ninh
Hotline: 0973825167

QRCode
Đăng bởi thuquy atlantic
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
99,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ