Cảm biến GF-7122 Graeff
Cảm biến GF-7122 Graeff

Công ty TNHH Natatech chuyên nhập khẩu và phân phối thiết bị điện hãng GRAEFF

Hàng hóa đảm bảo những tiêu chuẩn về chất lượng và giá thành như sau:

- Hàng chính hãng

- Mới 100%

- Bảo hành 12 ... tháng

- Chế độ đổi trả hàng theo quy tắc 1:1

- Giá thành cạnh tranh trên thị trường

- Hậu mãi sau mua hấp dẫn

- Tư vấn hỗ trợ mua hàng nhanh chóng

- chuyên nghiệp- Hỗ trợ giao hàng phạm vi toàn quốc

Hình ảnh:

Một số model khác:

Brand Code

graeff

GF-7003 “Sensor with spigot for Tools”

graeff

GF-7103 “Sensor with spigot for Tools”

graeff

GF-7003/O “Surface sensor for screwing”

graeff

GF-7103/O “Surface sensor for screwing”

graeff

GF-7008 “Bayonet - Insertion sensor”

graeff

GF-7108 “Bayonet - Insertion sensor”

graeff

GF-7010 “Bayonet Sensor with Immersion sleeve”

graeff

GF-7112 “Bayonet machine sensor”

graeff

GF-7018 “bayonet insertion sensor with angled cable outlet”

graeff

GF-7118 “bayonet insertion sensor with angled cable outlet

graeff

GF-7020/W “Screw in sensor with angeled cable outlet”

graeff

GF-7120/W “Screw in sensor with angeled cable outlet”

graeff

GF-7021 “Bayonet sensor with angeled cable outlet”

graeff

GF-7121 “Bayonet sensor with angeled cable outlet”

graeff

GF-7022 “Sensor with mountig tip for pipes”

graeff

GF-7122 “Sensor with mountig tip for pipes”

graeff

GF-7023 “Insertion sensor with angled cable outlet”

graeff

GF-7123 “Insertion sensor with angled cable outlet”

graeff

GF-7124 “Insertion Cable sensor”

graeff

GF-7024 “Insertion Cable sensor

graeff

GF-7026 “ Sensor with angled cable outlet and clamp screw connection”

graeff

GF-7126 Sensor with angled cable outlet and clamp screw connection”

graeff

GF-7027 “Insertion sensor with clamp screw connection”

graeff

GF-7127 “Insertion sensor with clamp screw connection”

graeff

GF-7029 “Screwable surface Sensor”

graeff

GF-7129 “Screwable surface sensor”

graeff

GF-7030/MA “Magnetic surface sensor”

graeff

GF-7130/MA “Magnetic surface sensor”

graeff

GF-7030/MA/W “Magnetic surface sensor with angled cable outlet”

graeff

GF-7131/MA/W “Magnetic surface sensor with angled cable outlet”

graeff

GF-7131 “Surface sensor - Segment form”

graeff

GF-7031 “Surface sensor - Segment form”

graeff

GF-7131 “Surface sensor - Segment form”

graeff

GF-7031/Q “Surface sensor - Cuboid form”

graeff

GF-7131/Q “Surface sensor - Cuboid form”

graeff

GF-7031/MS “Surface sensor with metal plate”

graeff

GF-7131/MS “Surface sensor with metal plate”

graeff

GF-7032 “Sensor for Air / Gas flow temperature”

graeff

GF-7132 “Sensor for Air / Gas flow temperature”

graeff

GF-7033/R “Room temperature measuring”

graeff

GF-7133/R “Room temperature measuring”

graeff

GF-7033/A “Room temperature measuring”

graeff

GF-7133/A “Room temperature measuring”

graeff

GF-7038 “Installation sensor with thread

graeff

GF-7138 “Installation sensor with thread”

graeff

GF-7038/GSA Screw in sensor GSA”

graeff

GF-7138/GSA “Screw in sensor GSA”

graeff

GF-7038/S “Screw in Sensor Binder”

graeff

GF-7138/S “Screw in sensor Binder”

graeff

GF-7039 “Acid - / Lye Sensor”

Brand Code

Graeff Vietnam 7043

Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-SO-F8-R-W-8B-080GMD/GL

Graeff Vietnam 102387

GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK.400°C

Graeff Vietnam 120933GF-7112.2.8.W/P.18.VK-14.41.15000.A.400°C

Graeff Vietnam 123816

GF-7043.2.FK-J.e.DD.20/0.152.G.5000.A.400°C

Graeff Vietnam 126249

Massedrucktransmitter

GMD/GL HPL-2E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-7P-070-020031/110041

Graeff Vietnam 126249

Massedrucktransmitter

GMD/GL HPL-2E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-7P-070-020031/110041

Graeff Vietnam 128229

GF-7132.1.3-L.200.S.82.BK.MU.0-300°C/4-20mA

Graeff Vietnam 135629 ZHB180X60 900W110V FA A=15001908871 001 01"

Graeff Vietnam 135630 ZHB180X2601200W110V FA A=15007729790-001-01

Graeff Vietnam

136599

GF-7132.2.4-L.545.S.82.BK.400°C

Graeff Vietnam 137570

GF-7124.2.3-L.6.P.40.G.6000.TE-C-TE.A.200°C

Graeff Vietnam 137571

GF-7124.1.3-L.6.P.40.G.6000.TE-SI.A.180°C

Graeff Vietnam 137580

GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.400°C

Graeff Vietnam 137580

GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.400°C

Zolltarifnummer: 90251920

Graeff Vietnam 137621

GF-7043.1.FK-J.e.DD.20/0.152.G.5000.A.400°C

Graeff Vietnam 138368

GF-7124.2.3-L.6.P.40.E=8x30.6000.TE-SI.A.180°C

Graeff Vietnam 142221

GF-7012.1.FK-J.e.6.W.25.VK-19.-.5000.A.450°C

Graeff Vietnam 1XNiCr-Ni/K KW42/15 NL1048mm

Graeff Vietnam 1XNiCr-Ni/K KW42/15 NL218mm

Graeff Vietnam 523735.10 Pt100 -50-400°C

Graeff Vietnam 537500 Pt100 -50-400°C GF-7144

Graeff Vietnam 545311 Pt100 0-400°C

Graeff Vietnam 68965?10M?

Graeff Vietnam 7032/7132

Graeff Vietnam 7112.1.8.W.25.VK14.3000.400°C

Graeff Vietnam 7132;537500;1*PT100/B/3;DINEN 60751;

NL 375mm;-50+400 V-GF-7132.1.3-L.330.S.82.KK.450°C

Graeff Vietnam 7132;537500;1*PT100/B/3;DINEN 60751;NL 375mm;-50+400?

Graeff Vietnam 7135/W1.11.P.800 OA/EL39/V2A Pt100 250?

Graeff Vietnam 7138.1.6.0193 PT100150°CG1/4" Kabel 3.0m

Graeff Vietnam 7138.1.PT100.3-L.KIASSIB.6.P.25.43.3000.A.400

Graeff Vietnam 7140 2XPT100/B/4

Graeff Vietnam 7140;528868;1*PT100/B/3;DINEN 60751;ET 35mm;NL 90mm;0+400?

Graeff Vietnam DAI-3E3-12A-B70Z-S0-F0-R-W-6P-000

Graeff Vietnam EHC-H12WD-4850

Graeff Vietnam EHG-75600-GB

Graeff Vietnam ELT-3-4-S

Graeff Vietnam GF-7003

Graeff Vietnam GF-7008

Graeff Vietnam GF-7010

Graeff Vietnam GF-7012

Graeff Vietnam GF-7018

Graeff Vietnam GF-7020

Graeff Vietnam GF-7021

Graeff Vietnam GF-7022

Graeff Vietnam GF-7023

Graeff Vietnam GF-7024

Graeff Vietnam GF-7026

Graeff Vietnam GF-7027

Graeff Vietnam GF-7029

Graeff Vietnam GF-7031

Graeff Vietnam GF-7032

Graeff Vietnam GF-7033

Graeff Vietnam

GF-7038

Graeff Vietnam GF-7039

Graeff Vietnam GF-7040

Graeff Vietnam GF-7042

Graeff Vietnam GF-7043

Graeff Vietnam GF-7043.1.FK-L.e.DD.15/2.152.G.2000.CST3PB.400°C

Graeff Vietnam GF-7044

Graeff Vietnam GF-7045

Graeff Vietnam GF-7048

Graeff Vietnam GF-7050

Graeff Vietnam GF-7103

Graeff Vietnam GF-7108

Graeff Vietnam GF-7110

Graeff Vietnam GF-7112

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.18.VK-14.-.1000.A.400?

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.18.VK-14.-.1000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.6.W.25.VK-17.41.8000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7112.1.3-L.8.P/W.25.VK-14.-.15000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7118

Graeff Vietnam GF-7120

Graeff Vietnam GF-7121

Graeff Vietnam GF-7122

Graeff Vietnam GF-7122.1.3-L.68.1500.PVC-PVC.A.60°C Ausführung ohne Teflon

Graeff Vietnam GF-7123

Graeff Vietnam GF-7124

Graeff Vietnam GF-7124.1.3,175.B.15.G.1000.TE.A.200C

Graeff Vietnam GF-7124.1.7.P.35.G.2000.GL-GL. A/20.400°C

Graeff Vietnam GF-7126

Graeff Vietnam GF-7127

Graeff Vietnam GF-7130

Graeff Vietnam GF-7131

Graeff Vietnam GF-7132

Graeff Vietnam GF71321Pt100/B/3

Graeff Vietnam GF-7133

Graeff Vietnam GF-7138

Graeff Vietnam GF-7138.1.3-L.6.P.40.43.20000.A.350°C

Graeff Vietnam GF-7138.1.6.P.50.44.GSA.150°C

Graeff Vietnam GF-7138.1.6.P.50.44.GSA.150°C ?102360?

Graeff Vietnam GF-7139

Graeff Vietnam GF7140

Graeff Vietnam GF-7140

Graeff Vietnam GF-7140.1.3-L.8.50.82.3000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK. 400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.35.82.BK.400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.70.82.BK.400°C

Graeff Vietnam GF-7140.2.4-L.10.70.82.BK.400°C547488.10

Graeff Vietnam GF-7142

Graeff Vietnam GF-7143

Graeff Vietnam GF-7143.1.DD.20/0.152.G.3000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7143.2.4-L.DD.20/0.152.G.3000.A.400°C

Graeff Vietnam GF-7145

Graeff Vietnam GF-7148

Graeff Vietnam GF-7150

Graeff Vietnam GF-8000

Graeff Vietnam GF-8001

Graeff Vietnam GF-8002

Graeff Vietnam GF-8003

Graeff Vietnam GF-8005

Graeff Vietnam GF-8006

Graeff Vietnam GF-8007

Graeff Vietnam GF-8100

Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.240 BKV.400°C

Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.330 BKV.400°C

Graeff Vietnam GF-8100.1.4-L.11.D.50 BKV.400°C

Graeff Vietnam GF-8100.2.3-L.9.D.400. NR?129664

Graeff Vietnam GF-8101

Graeff Vietnam GF-8102

Graeff Vietnam GF-8103

Graeff Vietnam GF-8105

Graeff Vietnam GF-8106

Graeff Vietnam GF-8107

Graeff Vietnam GF-9000

Graeff Vietnam GF-9100

Graeff Vietnam GMA-3-131

Graeff Vietnam GMDA/T-3-320/-024

Graeff Vietnam GMDA-2-230-RRXX

Graeff Vietnam GMDA-3-131

Graeff Vietnam GN.49.25.RD 82

Graeff Vietnam GN40-30-SW17 SCH=12 BO=6.5 MS58

Graeff Vietnam GN-40-30-SW17 SCH=12 BO=6.5 MS58

Graeff Vietnam GN-40-30-SW17(GN-40-30SWD12)

Graeff Vietnam GN-40-30-SW17(GN-40-30SWD12)

Graeff Vietnam GTLC-100

Graeff Vietnam GTLC-200

Graeff Vietnam GTLC-300GTR-100

Graeff Vietnam GTR-200GTR-300

Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-F8-R-W-8B-080-AL7-163061-EREMA-20175754

Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-F8-R-W-8B-080-AL7-SIL2-163061-EREMA-20175754

Graeff Vietnam HPL-2E3-12A-B50Z-S0-FB-R-W-8B-OBOGMD/GL

Graeff Vietnam LNS-1-16A

Graeff Vietnam LNS-1-5-OB

Graeff Vietnam LNS-2-16A

Graeff Vietnam LNS-3-5-GB

Graeff Vietnam LNS-3RF21701AA45-SK-22,5

Graeff Vietnam LNS-RGH1A60D15KKE

Graeff Vietnam LV-GF-7132.1.3-L.330.S.82.KK.450°C

Graeff Vietnam LV-GF-7140.1.3-L.10.35.44.KK.400°C

Graeff Vietnam PM-12-F-0600-B

Graeff Vietnam PT100

Graeff Vietnam R180710-Graff_GF-7012

Graff:GF-7012.1.FK-J.e.8.W.18. VK-17.-.3000-A.400° C

Graeff Vietnam R180710-Graff_GN-44-30-SW. BO 8.5 SCH=14

Graff:GN-44-30-SW? BO.8,5 SCH=14

Graeff Vietnam TEMPERATURSENSOR -FE-CU-NI MIT1,6 MLEI

Graeff Vietnam TEMPFUE FA.GRAFF TYP:7050-60-

Graeff Vietnam TEMPFUE FE-CU-NI MIT1,6MLEITUNG-

Graeff Vietnam TEMPFUE ZCHN.NR.KA-04-01-01070-001-GRAEF

Graeff Vietnam TR293-00-2-9/3-1048-1/2"-BSZ-600°C

Graeff Vietnam TR293-00-2-9/3-218-1/2"-BSZ-600°C☘️☘️Để được tư vấn và hỗ trợ liên hệ ngay☘️☘️ :


CÔNG TY TNHH NATATECH
-VP: Số 15, đường E, Khu chung cư Him Lam Phú Đông, đường Trần Thị Vững, Bình Đường 3,
P. An Bình , TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương


👨Mr Nguyễn Hưng📞Tel : 088 829 7586📱Zalo : 088 829 7586📧Email :
hoanganhphuong008@gmail.com

QRCode
Đăng bởi Nguyễn Hưng
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0888 297 586
Địa chỉ
Quận Kinh Dương
Hải Phòng
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Cảm biến GF-7122 Graeff
Chat Room 7414355
  • Nội dung đã ẩn...