Trong tiếng Việt cũng như trong tiếng Hàn, cách xưng hô trong gia đình, bên
nội, bên ngoại, họ xa, họ gần luôn cần phải chính xác và cẩn thận. Trong kỳ
này, Atlantic sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các ... cách xưng hô trong gia đình
bằng tiếng Hàn.

직계가족 (Quan hệ trực hệ)

1.증조 아버지: Cụ ông
2.증조 머니: Cụ bà
3.아버지: Ông
4.머니: Bà
5.친아버지: Ông nội
6.친머니: Bà nội
7.외머니: Bà ngoại
8.외아버지: Ông ngoại
9.어머니: Mẹ ,má
10.아버지: Bố, ba
11.나: Tôi
12.오빠: Anh (em gái gọi)
13.: Anh (em trai gọi)
14.언니: Chị (em gái gọi)
15.누나: Chị (em trai gọi)
16.매: Anh rể (em trai gọi)
17.부: Anh rể (em gái gọi)
18.수: Chị dâu
19.동생: Em
20.남동생: Em trai
21.여동생: Em gái
22.매부: Em rể (đối với anh vợ)
23.제부: Em rể (đối với chị vợ)
24.조카: Cháu

친가 친척 (Họ hàng bên nội)

25.제: Anh chị em
26.아버지: Bác ,anh của bố
27.어머니: Bác gái (vợ của bác – 아버지)
28.작은아버지: Chú ,em của bố
29.작은어머니: Thím
30.삼촌: Anh ,em của bố (thường gọi khi chưa lập gia đình)
31.고모: Chị ,em gái của bố
32.고모부: Chú ,bác (lấy em ,hoặc chị của bố)
33.사촌: Anh chị em họ

외가 친척 (Họ hàng bên ngoại)

34.외삼촌: Cậu hoặc bác trai (anh mẹ)
35.외숙모: Mợ (vợ của 외삼촌)
36.이모: Dì hoặc bác gái (chị của mẹ)
37.이모부: Chú (chồng của 이모)
38.외(종)사촌: Con của cậu (con của 외삼촌)
39.이종사촌: Con của dì (con của 이모)

처가 식구 (Gia đình nhà vợ)

40.아내: Vợ
41.장인: Bố vợ
42.장모: Mẹ vợ
43.처남: anh ,em vợ (con trai)
44.처제: em vợ (con gái)
45.처: Chị vợ

시댁 식구 (Gia đình nhà chồng)

46.남: Chồng
47.시아버지: Bố chồng
48.시어머니: Mẹ chồng
49.시아주버니 (시): Anh chồng
50.님: Vợ của anh chồng
51.시동생: Em chồng (chung, gọi cả em trai và em gái của chồng)
52.도련님: Gọi em trai chồng một cách tôn trọng
53.아가씨: Gọi em gái chồng
54.동서: Vợ của em ,hoặc anh chồng
55.시숙: Anh chị em chồng (nói chung)TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC TỪ SƠN

Địa chỉ: Số 24 Lý Thánh Tông, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.745.726/ 02223.745.725/ 02223.745.724

Hotline: 0973.825.167

QRCode
Đăng bởi Trung tâm Atlantic Từ Sơn
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
99,000 đ
Điện thoại
0973825167
Địa chỉ
Số 24 Lý Thánh Tông - Đồng Ngu
Thị Xã Từ Sơn
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...