Ourgroup.com is a free social platform for people to find things to do in Saigon and meet friends
while doing so. We have a wide range of activities from just casual drinking at some pubs, discover
street food to escape room, bowling, paddling. Join now!

QRCode
Đăng bởi Yukie Vu
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
Địa chỉ
Quận 1
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...