Men: Bóng

Kích thước vỉ: 300mm x 300mm

Kích thước viên: 47mm x 47mm

Bề dày gạch: 7mm

Số lượng trên vỉ: 36 viên/vỉ

Vỉ/ thùng: 22 vỉ/thùng

Văn phòng: Số 99 đường Trần Phú, Tổ 96, Khu 11, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu
Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274 3840792 - 0274 3689928

Email: info.khanhngan@gmail.com

Website: https://stark.com.vn

QRCode
Đăng bởi
avatar
Giá
780,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ