- Quản lý thông tin nhân viên: sơ yếu lý lịch, thông tin gia đình, BHXH, BHYT, quá trình làm
việc, quá trình học tập, quản lý các đợt tuyển dụng, quản lý công cụ dụng cụ lao động.
- Luật lao động: ... Theo dõi tình trạng ký kết hợp đồng lao động, xếp loại nhân viên theo ngành,
bậc lương, thang lương, phân loại lao động theo luật lao động, theo dõi sổ bảo hiểm.
- Thay đổi nhân sự: theo dõi quá trình làm việc của NV, thay đổi phòng ban, tăng chức, bậc
lương, thay đổi hệ số lương cơ bản, tiền đóng bảo hiểm, khen thưởng, kỷ luật, khám sức khỏe
hàng năm.
- Báo cáo nhân sự: truy xuất nhanh thông tin bất kỳ nhân viên, lịch sử cá nhân, báo cáo cơ
cấu lao động theo bằng cấp, độ tuổi, nam nữ, tỷ lệ có ký hợp đồng, xếp loại nhân viên cuối năm.
- Tư vấn tính lương: phân tích phương án tính lương phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh,
sản xuất.
- Tính các loại lương: Máy chấm công giờ làm việc, bảng chấm công theo loại công (công làm
việc, công họp, nghỉ phép, nghỉ lễ…), cập nhật năng suất lao động từng công nhân, tính lương
theo sản phẩm, lương khoán tháng, khoán ngày, lương theo hệ số, phân bổ theo quỹ lương…
- Báo cáo lương: bảng lương tổng hợp cuối tháng, bao gồm tất cả yếu tố lương như số công
làm việc, số lượng sp, lương sản phẩm, lương thời gian, phụ cấp trách nhiệm, độc hại, tiền tăng
ca, trích BHXH, thuế thu nhập, các khoản trích quỹ, tạm ứng, Tổng tiền, thực lãnh ….
- Báo cáo chi tiết: loại chấm công và lương thời gian từng bộ phận, nhân viên, báo số lượng
và tiền theo lương sản phẩm, chi tiết từng công đoạn sp, tiền lễ tết, tiền chế độ,
- Khai báo tính lương: người dùng tự khai báo công thức tính lương đặc thù, các yếu tố lương,
tham số sử dụng, số ngày làm việc trong tháng, danh mục nhân viên, tổ, công đoạn, loại công
- Tính lương doanh nghiệp: tư vấn cách tính lương và phân tích chỉ tiêu lương, máy chấm công
thẻ từ, vân tay, tự đọc số liệu vào phần mềm để lên báo cáo chấm công ngày, bảng kê năng suất
công nhân, hệ số lao động… Tính và báo cáo các loại lương khoán tháng, khoán ngày, lương sản
phẩm, lương hệ số phân bổ, quỹ lương chung…theo đặc thù từng công ty.

Để hiểu rõ hơn về phiên bản TTV_HRM 2019 hoặc demo chương trình, xin liên hệ:
Nguyễn Tú Anh – Sales Manager
MB: 0909458800
ĐT: (028) 3842 6697
Email: kinhdoanh@ttvsoft.vn
Website: www.ttvsoft.vn

QRCode
Đăng bởi Nguyễn Tú Anh
avatar
Thông tin kèm theo khác
Kinh nghiệm làm việc
Giá
2,000,000 đ
Điện thoại
0909458800
Địa chỉ
Sơn kỳ, Tân Phú, TP.HCM
Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Google Map
Chat Room 7179332
  • Nội dung đã ẩn...