- Phần mềm Kế toán TTV MAS 2019.Net - chuyên dùng cho công ty xây dựng, xây lắp thiết bị, thi
công công trình, đầu tư dự án.
- Đầy đủ phân hệ kế toán chuẩn: kế toán tiền mặt, ngân hàng, mua hàng, ... bán hàng, kho hàng, tài
sản cố định, báo cáo thuế, báo cáo tài chính.
- Quản lý theo đặc thù ngành: quản lý nhiều dự án, công trình, hạng mục công trình, theo dõi tiến
độ yêu cầu vật tư, nhập xuất vật tư, báo cáo tồn kho trực tiếp tại công trình, kế hoạch và thực tế
vật tư sử dụng tại công trình.
- Nhập số liệu quản lý vật tư, công cụ, dụng cụ trực tiếp tại công trình -> tổng hợp về công ty
hàng ngày để theo dõi tình hình nhập xuất, sử dụng vật tư hàng ngày, tổng kết tuần, tháng, năm.
- Quyết toán số lượng vật tư, công nợ tạm ứng theo công trình cuối tháng, cuối năm, báo cáo
tổng hợp nhiều năm, so sánh số liệu phát sinh cùng kỳ các năm.
- Tập hợp chi phí, tính giá thành theo số lượng vật tư và giá trị từng công trình, báo cáo doanh
thu, chi phí, lãi lỗ cho từng công trình, hạng mục công trình.
- Tích hợp quản lý nhân sự và chấm công hàng ngày, tính lương công nhân hàng ngày, kèm các
khoản phụ cấp, chi phí theo từng công trình.
- Tổng hợp tình hình nhân công hàng ngày, bảng chấm công tổng hợp, tổng chi phí lương phải
trả theo từng công trình, chi tiết các khoản tạm ứng thu chi trực tiếp tại công trình.

Mọi chi tiết Phần mềm TTVSOFT, liên hệ:
Nguyễn Tú Anh – Sales Manager
MB: 0909458800
ĐT: (028) 38426697
Email: kinhdoanh@ttvsoft.vn
Website: www.ttvsoft.vn

QRCode
Đăng bởi Nguyễn Tú Anh
avatar
Thông tin kèm theo khác
Kinh nghiệm làm việc
Giá
3,000,000 đ
Điện thoại
0909458800
Địa chỉ
Sơn kỳ, Tân Phú, TP.HCM
Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 7179325
  • Nội dung đã ẩn...