Giới thiệu PM GDP

- Phần mềm Kế toán TTV_MAS 2019.Net chuyên dùng cho DN chế biến và kinh doanh Dược
phẩm, bao gồm các mẫu báo cáo về lô, date, định mức, hàng tồn kho theo chuẩn Y tế, chuẩn
GDP.
- Phần mềm kế toán tích hợp chức năng Quản lý hàng hóa vật tư theo số lô và hạn dùng theo
quy trình từ nhập mua, tồn kho đến xuất bán ra theo chuẩn GDP, nhập theo Lô và xuất đích danh
theo lô
- Chương trình tự xác định giá vốn xuất bán theo hạn dùng gần nhất, theo lô, ngày sản xuất cũ
nhất.
- Báo cáo tổng hợp nhập, xuất, tồn theo số lô và hạn dùng, truy vết sản phẩm theo lô và hạn
dùng, cảnh báo hàng tồn kho gần hết hạn.
- Theo dõi hồ sơ giao hàng của nhân viên, ghi nhận công nợ bán lẻ, tập hợp xuất hóa đơn chung
cho nhiều phiếu bán lẻ.
- Sử dụng nhiều mức chiết khấu cho từng nhóm KH khác nhau, xác định doanh số theo nhân viên
KD, tính chiết khấu, hoa hồng theo từng mặt hàng, theo hóa đơn hoặc theo doanh số cuối tháng.
- Phân tích doanh số, theo dõi chiết khấu theo từng nhóm hàng, ngành hàng, theo từng nhóm đối
tượng.
Mọi chi tiết Phần mềm TTVSOFT, liên hệ:
Nguyễn Tú Anh – Sales Manager
MB: 0909458800
ĐT: (028) 38426697
Email: kinhdoanh@ttvsoft.vn
Website: www.ttvsoft.vn

QRCode
Đăng bởi Nguyễn Tú Anh
avatar
Thông tin kèm theo khác
Kinh nghiệm làm việc
Giá
2,000,000 đ
Điện thoại
0909458800
Địa chỉ
Sơn kỳ, Tân Phú, TP.HCM
Quận Tân Bình
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Google Map
Chat Room 7179319
  • Nội dung đã ẩn...