CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC THÀNH LỢI
CUNG CẤP THAY THẾ LINH KIỆN LAPTOP, PC, GẮN CAMERA
Địa chỉ: 581/57 Trường Chinh, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú
MST : 0315596234
Điện Thoại: 0975627067 - ... 0947919167 - Zalo- Viber
Email : laptopthanhloi@gmail.com; Website: vitinhthanhloi.com


BẢNG GIÁ MÀN HÌNH LAPTOP (Luôn có hàng)
STT Kích thước màn hình Độ phân giải Mặt
(Gương- nhám) Bảo hành
(tháng) Giá bán lẻ
(VNĐ) Ghi chú
WIDE GƯƠNG (LCD)
1 LCD 14.1 Wide Gương 30 chân- Bo cao áp WXGA (1280x800) Gương 6 750,000
LCD 14.1 WG
2 LCD 15.4 Wide Gương 30 chân- Bo cao áp WXGA (1280x800) Gương 6 850,000
LCD 15.4 WG
3 LCD 15.6 Wide Gương 30 chân- Bo cao áp WXGA (1366x768) HD Gương 6
950,000 LCD 15.6 WG
4 LCD 16.0 Wide Gương 30 chân- Bo cao áp WXGA (1366x768) HD Gương 6
1,250,000 LCD 16.0 WG
5 LCD 16.4 Wide Gương 30 chân hiệu LG - Bo cao áp WXGA++ (1600x900) HD+ Gương
6 1,550,000 Cho Sony vaio VPC-F1 series
6 LCD 16.4 Wide Gương 30 chân hiệu SHARP - Bo cao áp WXGA++ (1600x900) HD+
Gương 6 1,550,000 Cho Sony vaio VPC-FW series
LED DÀY (NORMAL)
7 10.1 LED dày 40 chân WSVGA (1024x600) Gương 6 650,000 Dày 40
chân thông dụng
8 10.0/10.2 LED dày 40 chân WSVGA (1024x600) Không gương 6
9 11.6 LED dày 40 chân WXGA (1366x768) HD Gương 6 1,100,000 Dày 40
chân thông dụng
10 12.5 LED dày 40 chân cho HP Elitbook 2560P/2570P WXGA (1366x768) HD Không
gương 6 1,250,000 Dày 40 chân HP Elitbook 2560P/2570P
11 13.3 LED dày 40 chân WXGA (1366x768) HD Gương 6 1,200,000 Dày 40
chân thông dụng
12 13.3 LED dày 30 chân cho Dell Latitude E4310 WXGA (1366x768) HD Không gương 6
1,100,000 Dày 30 chân Dell Latitude E4310
13 14.0 LED dày 40 chân thông dụng WXGA (1366x768) HD Không gương 12 850,000
Dày 40 chân thông dụng
14 14.0 LED dày 30 chân cho HP Elitebook 8440P WXGA (1366x768) HD Không gương 6
1,250,000 Dày 30 chân HP Elitebook 8440P
15 14.1 LED dày 30 chân cho Dell Latitude E6410 WXGA (1366x768) HD Không gương 6
1,150,000 Dày 30 chân Dell Latitude E6410
16 15.6 LED dày 40 chân thông dụng WXGA (1366x768) HD Không gương 12 950,000
Dày 40 chân thông dụng
17 15.6 LED dày 30 chân cho Dell Latitude E6510 WXGA (1366x768) HD Không gương 6
1,250,000 Dày 30 chân Dell Latitude E6510
18 15.6 LED dày 40 chân full HD 1920*1080 WUXGA (1920x1080) FHD Không gương 6
1,550,000 Dày 40 chân full HD 1920*1080
19 16.0 LED dày 30 chân full HD 1920*1080 WUXGA (1920x1080) FHD Không gương 6
1,700,000 Dày 30 chân full HD 1920*1081 cho Sony VPC-F2
20 17.3 LED dày 40 chân cao phân giải 1600*900 WXGA++ (1600x900) HD+ Gương 6
1,350,000 Dày 40 chân cao phân giải 1600*900
21 17.3 LED dày 30 chân cao phân giải 1600*900 WXGA++ (1600x900) HD+ Gương 6
1,450,000 Dày 30 chân cao phân giải 1600*900
22 17.3 LED dày 40 chân full HD 1920*1080 WUXGA (1920x1080) FHD Không gương 6
1,850,000 Dày 40 chân full HD 1920*1080
23 17.3 LED dày 30 chân full HD 1920*1080 WUXGA (1920x1080) FHD Không gương 6
1,600,000 Dày 30 chân full HD 1920*1080
LED MỎNG (SLIM)
24 10.1 LED mỏng 40 chân WSVGA (1024x600) Gương 6 650,000 Mỏng 40
pin thông dụng
25 11.6 LED mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái) WXGA (1366x768) HD Gương 6
780,000 Mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái)
26 11.6 LED mỏng 40 chân (Tai ốc Trên - Dưới) WXGA (1366x768) HD Gương 6
850,000 Mỏng 40 chân (Tai ốc Trên - Dưới)
27 11.6 LED mỏng 30 chân (Tai ốc Phải - Trái) WXGA (1366x768) HD Không gương 6
850,000 Mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái)
28 11.6 LED mỏng 30 chân (Tai ốc Trên - Dưới) WXGA (1366x768) HD Gương 6
850,000 Mỏng 40 chân (Tai ốc Trên - Dưới)
29 12.5 LED mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái)
cho Dell latitude E6230/Lenovo X220 WXGA (1366x768) HD Không gương 6 950,000
Mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái)
cho Dell latitude E6230/Lenovo X220
30 12.5 LED mỏng 40 chân (Không có tai ốc)
cho Samsung WXGA (1366x768) HD Không gương 6 1,300,000 Mỏng 40 chân không
tai ốc cho Samsung tăng giá
31 12.5 LED mỏng 30 chân (Tai ốc Phải - Trái)
cho Dell E7240/E7250 WXGA (1366x768) HD Không gương 6 1,200,000 Mỏng 30
chân (Tai ốc Phải - Trái)
cho Dell E7240/E7250
32 12.5 LED mỏng 30 chân (Không có tai ốc)
cho Lenovo X240/X250/X260 WXGA (1280x800) Gương 6 1,200,000 Mỏng 30 chân
(Không có tai ốc)
cho Lenovo X240/X250/X260 tăng giá
33 13.1 LED mỏng 20 chân cho Sony VGN-Z series (Core 2) WXGA (1280x800) Không
gương 6 1,800,000 LED slim cho Sony VGN-Z series (Core 2)
34 13.1 LED mỏng 20 chân cho Sony VPC-Z series (Core i) WUXGA (1920x1080) FHD
Không gương 6 2,000,000 LED slim cho Sony VPC-Z series (Core 1)
35 13.3 LED mỏng 20 chân cho Sony VGN-SZ series (Core 2) WXGA (1280x800) Không
gương 6 1,400,000 LED slim cho Sony VGN-SZ series (Core 2)
36 13.3 LED mỏng 20 chân cho Sony VGN-SR series (Core 2) WXGA (1280x800) Không
gương 6 Call LED slim cho Sony VGN-SR series (Core 2)
37 13.3 LED mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái) dính liền WXGA (1366x768) HD Gương 6
1,100,000 Mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái) dính liền
38 13.3 LED mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái)
rời cho sony SVT13 WXGA (1366x768) HD Gương 6 1,150,000 Mỏng 40 chân
(Tai ốc Phải - Trái) rời
cho sony SVT13
39 13.3 LED mỏng 40 chân (Không có tai ốc) WXGA (1366x768) HD Gương 6
1,250,000 Mỏng 40 chân thông dụng (Không có tai ốc)
40 13.3 LED mỏng 40 chân (Không có tai ốc)
cao phân giải 1600*9000 cho Sony vaio VPC-SA series WXGA++ (1600x900) HD+ Không
gương 6 1,300,000 Mỏng 40 chân (Không có tai ốc) cao phân giải
cho Sony vaio VPC-SA series
41 13.3 LED mỏng 40 chân (Tai ốc Phải - Trái)
cao phân giải 1600*900 WXGA++ (1600x900) HD+ Không gương 6 1,400,000 Mỏng
40 chân (Tai ốc Phải - Trái) cao phân giải
42 13.3 LED mỏng 30 chân (Tai ốc Trên - Dưới) cho Acer WXGA (1366x768) HD Gương 6
1,100,000 Mỏng 30 chân thông dụng
43 13.3 LED mỏng 30 chân (Tai ốc Trên - Dưới) full HD
cho Asus UX31A WUXGA (1920x1080) Gương 6 1,350,000 Mỏng 30 chân (Tai ốc
Trên - Dưới) full HD
cho Asus UX31A
44 14.0 LED mỏng 40 chân WXGA (1366x768) HD Gương 12 950,000 Mỏng 40
chân thông dụng
45 14.0 LED mỏng 30 chân WXGA (1366x768) HD Gương 12 900,000 Mỏng 30
chân thông dụng
46 14.0 LED mỏng 30 chân cao phân giải 1600*900 WXGA++ (1600x900) HD+ Không
gương 6 1,050,000 Mỏng 30 chân cao phân giải 1600*900
47 14.0 LED mỏng 30 chân full HD 1920*1080 WUXGA (1920x1080) FHD Không gương 6
1,250,000 Mỏng 30 chân full HD 1920*1080
49 15.6 LED mỏng 40 chân WXGA (1366x768) HD Không gương 12 1,100,000 Mỏng
30 chân full HD 1920*1080
50 15.6 LED mỏng 30 chân WXGA (1366x768) HD Không gương 12 890,000 Mỏng
30 chân thông dụng
51 15.6 LED mỏng 30 chân full HD 1920*1080 WUXGA (1920x1080) FHD Không gương 6
1,300,000 Mỏng 30 chân full HD 1920*1080
52 15.6 LED mỏng 30 chân full HD 1920*1080 WUXGA (1920x1080) FHD không vGương
6 1,350,000 Mỏng 30 chân full HD 1920*1080
53 17.3 LED mỏng 30 chân full HD 1920*1080 ips WUXGA (1920x1080) FHD Không
gương 6 1,550,000 Mỏng 30 chân full HD 1920*1080
MÀN HÌNH MACBOOK
54 13.3 LED mỏng 30 chân (Apple LED 30 pin LCD) WXGA (1280x800) Không gương 6
1,200,000 Macbook pro 2011 (A1342/A1278)
55 15.4 LED mỏng 40 chân (Apple LED 30 pin LCD) WXGA+ (1440x900) Không gương 6
1,200,000 For Macbook pro A1286

QRCode
Đăng bởi Lou Tran
avatar
Thông tin kèm theo khác
Kinh nghiệm làm việc
Giá
700,000 đ
Điện thoại
Địa chỉ
Quận Tân Phú
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 7105851
  • Nội dung đã ẩn...