KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC - CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN
KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC
Mục tiêu khóa học nghiệp vụ tư vấn du học
Trang bị, cập nhật, ... cung cấp các kiến thức cơ bản về pháp luật giáo dục, kiến thức chuyên môn,
các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết về hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho những đối tượng thực
hiện hoạt độngdịch vụ tư vấn du học và cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ về
hoạt động dịch vụ tư vấn du học;
Hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Yêu cầu khóa học nghiệp vụ tư vấn du học
Về kiến thức: Nắm vững các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các
văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và hội nhập quốc tế trong giáo dục; các quy định của
pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động dịch vụ tư vấn du học; các kiến thức cơ bản về hệ
thống giáo dục Việt Nam và một số nước trên thế giới; trách nhiệm và nghĩa vụ của người thực
hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học;nghiệp vụ tư vấn du học;
Về kỹ năng: Nắm vững và nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết để tổ chức thực hiện hoạt
động dịch vụ tư vấn du học; phát triển giáo dục quốc tế; quản lý và hỗ trợ lưu học sinh;
Về thái độ: Có ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm nghề nghiệp trong quá trình tổ chức thực
hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
1. Người Việt Nam hoặc người nước ngoài thực hiện hoạt động dịch vụ tư vấn du học.
2. Đối tượng có nhu cầu bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ tổ chức và thực hiện.
Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học
Chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Thông tư 29/2013/TT-BGDDT ngày 25/07/2013 về
việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
Học phí lớp nghiệp vụ tư vấn du học:
- Học phí: 3.500.000đ/Khóa học
Trong đó: Đã bao gồm tài liệu và tiền cấp chứng chỉ.

LH: 0978868657 mis Thảo

QRCode
Đăng bởi Thanh Thảo
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
3,500,000 đ
Điện thoại
0963694996
Địa chỉ
Quận Hoàn Kiếm
Hà Nội
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 7080855
  • Nội dung đã ẩn...