Startup gọi xe Lyft của Mỹ cuối tháng 03 chào bán cổ phiếu lần đầu (IPO) để huy động 100 triệu
USD sau nhiều năm chờ đợi của các nhà đầu tư.

Theo đó, nhiều cổ đông lớn đã rót vốn lớn vào Lyft dự kiến sẽ "kiếm" đậm khi công ty này IPO.
• Bạn nghĩ như thế nào về Lyft được IPO vào cuối tháng này?
• Bạn muốn lợi nhuận bao nhiêu/ tháng?
• Bạn đang cần gì?
• Liên hệ để được tư vấn: 0902400858 ( Mr. Nam )

QRCode
Đăng bởi Nguyễn Đăng Nam
avatar
Giá
20,000 usd
Điện thoại
0902400858
Địa chỉ
Quận 7
Hồ Chí Minh