Cần tuyển gấp 6 nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
Mô tả công việc :
* Xuất hoá đơn bán lẻ, hướng dẫn khách hàng, tư vấn sản
phẩm, sắp xếp hàng hoá đúng nơi quy
định, vệ sinh dọn ... dẹp cửa hàng quầy kệ, quầy thu ngân...
Ca làm việc :
* Ca cố định :
4 tiếng 3 000 000 + phụ cấp
8 tiếng 6 000 000 + phụ cấp
12 tiếng 9 000 000 + phụ cấp
* Làm việc theo tiếng từ 30 000 - 45 000/1h
* Có sắp xếp ca làm việc cho sinh viên và nội trợ cần làm
thêm.
Hỗ trợ lãnh lương tuần cho sinh viên khó khăn, hoặc ứng
lương.
Yêu cầu :
* Nam/Nữ từ 20 - 35 tuổi
* Có trách nhiệm, có tinh thần tự giác
* Thái độ vui vẻ hoà đồng với nhân viên và khách hàng
* Không cần kinh nghiệm, bằng cấp
Cần tuyển gấp 6 nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
Mô tả công việc :
* Xuất hoá đơn bán lẻ, hướng dẫn khách hàng, tư vấn sản
phẩm, sắp xếp hàng hoá đúng nơi quy
định, vệ sinh dọn dẹp cửa hàng quầy kệ, quầy thu ngân...
Ca làm việc :
* Ca cố định :
4 tiếng 3 000 000 + phụ cấp
8 tiếng 6 000 000 + phụ cấp
12 tiếng 9 000 000 + phụ cấp
* Làm việc theo tiếng từ 30 000 - 45 000/1h
* Có sắp xếp ca làm việc cho sinh viên và nội trợ cần làm
thêm.
Hỗ trợ lãnh lương tuần cho sinh viên khó khăn, hoặc ứng
lương.
Yêu cầu :
* Nam/Nữ từ 18 - 55 tuổi
* Có trách nhiệm, có tinh thần tự giác
* Thái độ vui vẻ hoà đồng với nhân viên và khách hàng
* Không cần kinh nghiệm, bằng cấp
*Cần tuyển gấp 6 nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
Mô tả công việc :
* Xuất hoá đơn bán lẻ, hướng dẫn khách hàng, tư vấn sản
phẩm, sắp xếp hàng hoá đúng nơi quy
định, vệ sinh dọn dẹp cửa hàng quầy kệ, quầy thu ngân...
Ca làm việc :
* Ca cố định :
4 tiếng 3 000 000 + phụ cấp
8 tiếng 6 000 000 + phụ cấp
12 tiếng 9 000 000 + phụ cấp
* Làm việc theo tiếng từ 30 000 - 45 000/1h
* Có sắp xếp ca làm việc cho sinh viên và nội trợ cần làm
thêm.
Hỗ trợ lãnh lương tuần cho sinh viên khó khăn, hoặc ứng
lương.
Yêu cầu :
* Nam/Nữ từ 18 - 55 tuổi
* Có trách nhiệm, có tinh thần tự giác
* Thái độ vui vẻ hoà đồng với nhân viên và khách hàng
* Không cần kinh nghiệm, bằng cấp
Cần tuyển gấp 6 nhân viên làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
Mô tả công việc :
* Xuất hoá đơn bán lẻ, hướng dẫn khách hàng, tư vấn sản
phẩm, sắp xếp hàng hoá đúng nơi quy
định, vệ sinh dọn dẹp cửa hàng quầy kệ, quầy thu ngân...
Ca làm việc :
* Ca cố định :
4 tiếng 3 000 000 + phụ cấp
8 tiếng 6 000 000 + phụ cấp
12 tiếng 9 000 000 + phụ cấp
* Làm việc theo tiếng từ 30 000 - 45 000/1h
* Có sắp xếp ca làm việc cho sinh viên và nội trợ cần làm
thêm.
Hỗ trợ lãnh lương tuần cho sinh viên khó khăn, hoặc ứng
lương.
Yêu cầu :
* Nam/Nữ từ 18 - 55 tuổi
* Có trách nhiệm, có tinh thần tự giác
* Thái độ vui vẻ hoà đồng với nhân viên và khách hàng
* Không cần kinh nghiệm, bằng cấp
Liên hệ 0898.200.339 hoặc 0702.632.199 chị sương

QRCode
Đăng bởi nguyen minh
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Tuổi
Giới tính
Vị trí
Nghề nghiệp
Mức lương
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0702632199
Địa chỉ
Quận Hải Châu
Đà Nẵng
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 7046024
  • Nội dung đã ẩn...