KÍNH CHÀO QUÝ CÔNG TY :
Bên công ty chúng tôi chuyên về mặt hàng sắt thép và nhà nhập khẩu sắt thép nước ngoài
Chúng tôi mới nhập vào kho với số lượng lớn về mặt hàng thép hộp với nhiều chủng ... loại và độ ly
khác nhau
Thép hộp giá tốt thành phố HCM và toàn quốc chất lượng

QUY CÁCH:

Ống Thép Cạnh Vuông và Chữ Nhật Tiêu chuẩn: KSD 3568-1986


Kích thước cây/
bó Độ dày(mm)
Unit: KG/6M
0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 3.0 3.5 3.8 4.0
4.5
12 x 12 121 1.47 1.66 1.85 2.03 2.21 2.38 2.72 2.88
12 x 32 90 2.79 3.17 3.54 3.92 4.28 4.64 5.35 5.70 6.72 7.37
14 x 14 121 1.73 1.96 2.19 2.41 2.62 2.84 3.24 3.44
16 x 16 121 2.00 2.27 2.53 2.79 3.04 3.29 3.77 4.01
20 x 20 100 2.53 2.87 3.21 3.54 3.87 4.19 4.83 5.14 6.04 6.62
20 x 25 80 2.86 3.24 3.63 4.01 4.39 4.76 5.49 5.84 6.89 7.56
20 x 40 50 3.84 4.38 4.90 5.42 5.94 6.45 7.46 7.96 9.43 10.39 11.33
25 x 25 81 3.18 3.62 4.05 4.48 4.90 5.32 6.15 6.55 7.74 8.50
25 x 50 50 6.17 6.84 7.49 8.15 9.44 10.08 11.98 13.21 14.44 15.04
15.64 16.23 17.99
30 x 30 49 4.90 5.42 5.94 6.45 7.46 7.96 9.43 10.39 11.33
30 x 60 32 7.44 8.25 9.05 9.84 11.42 12.20 14.52 16.04 17.54
18.29 19.03 19.76 21.94 23.37
40 x 40 36 6.60 7.31 8.01 8.71 10.10 10.79 12.82 14.16 15.47
16.12 16.77 17.41 19.31 20.55
40 x 80 28 12.16 13.24 15.38 16.44 19.61 21.69
23.76 24.79 25.81 26.83 29.86 31.85 36.76
40 x 100 21 18.01 19.27 23.00 25.46 27.91
29.12 30.33 31.54 35.13 37.50 43.35 46.81
50 x 100 21 13.33 20.68 24.69 27.34 29.98
31.29 32.59 33.89 37.77 40.33 46.65 50.39
50 x 50 36 10.97 12.74 13.62 16.21 17.92 19.62
20.46 21.29 22.12 24.58 26.20 30.17 32.49
60 x 60 25 13.24 15.38 16.44 19.61 21.69 23.76
24.79 25.81 26.83 29.86 31.85 36.76 39.65
60 x 120 18 29.78 33.00 36.20 37.79
39.38 40.96 45.68 48.81 56.54 61.13 64.16
90 x 90 16 29.78 33.00 36.20 37.79
39.38 40.96 45.68 48.81 56.54 61.13 64.16
100x100 16 36.76 40.34 42.12 43.90
45.67 50.96 54.46 63.14 68.29 71.70 80.15
75 x 125 15 36.76 40.34 42.12 43.90
45.67 50.96 54.46 63.14 68.29 71.70 80.15

QRCode
Đăng bởi nguyentheanhpkd
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0974147860
Địa chỉ
Huyện Dĩ An
Bình Dương