GIẤY CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Tư Vấn Xin Cấp Giấy Chứng Nhận Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

1.Hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị để cấp Giấy chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng, ... ngành nghề sản xuất, đóng gói, kinh doanh
thực phẩm ( 02 bản sao y công chứng)
- Thẻ khám sức khỏe của người quản lý và nhân viên (02 bản sao y )
- Thẻ tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm của người quản lý và nhân viên ( 02 bản sao y)
- Bản mô tả quy trình: sản xuất, chế biến, lưu kho, phân phối thực phẩm (01 bản)
- Bản liệt kê danh sách trang thiết bị phục vụ cho quá trình kinh doanh (01 bản)
- Giấy chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ sở cung cấp
nước đá ( đối với doanh nghiệp kinh doanh ăn uống có sử dụng nước đá)
- Chứng từ mua nguyên liệu đầu vào ( đối với doanh nghiệp sản xuất thực phẩm)
- Hóa đơn tiền điện nước ( đối với doanh nghiệp sử dụng nước máy)

2. Những công việc C.A.O phải thực hiện để xin giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
- Soạn đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm
- Lập bản thuyết minh về cơ sở vật chất trang thiết bị, dụng cụ đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn
thực phẩm
- Lập bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Lập bản mô tả quy trình: sản xuất, chế biến, lưu kho, phân phối thực phảm .
- Soạn cam kết bảo đảm điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và
sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Lấy mẫu nước và mang đi xét nghiệm cho khách hàng.
- Thẩm định cơ sở và tư vấn cho khách hàng điều kiện đáp ứng các quy định về an toàn vệ sinh
thực phẩm trước khi cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm thẩm định chính
thức.
- Tư vấn cho khách hàng sửa chữa cơ sở để đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật an
toàn thực phẩm.
- Hỗ trợ khách hàng trong việc học tập huấn, thi kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm và khám
sức cho nhân viên.
- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại các cơ quan quản lý nhà nước.


QRCode
Đăng bởi CAO MEDIA
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0903145175
Địa chỉ
44 Nguyễn Văn Dung, Gò Vấp
Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Google Map
Chat Room 6927538
  • Nội dung đã ẩn...