Loại sản phẩm: Đường ống - Bồn bể
Hệ thống lò dầu truyền nhiệt sau nhiều năm sử dụng thường có tình trạng cặn dầu đóng cứng tại
các ống truyền nhiệt đặc biệt là khi hệ thống chạy ... thiếu dầu, không có hệ thống châm dầu tự
động hoặc hệ thống hoạt động không tốt.
Tình trạng cháy dầu tại các điểm bề mặt trong ống dẫn dầu làm giảm hiệu suất truyền nhiệt và
làm giảm tuổi thọ của dầu bắt buộc nhiều nhà máy phải thay thế toàn bộ lượng dầu truyển nhiệt
trong hệ thống trước thời hạn nhằm đảm bảo hiệu suất của hệ thống.
Việc vệ sinh sạch sẽ cặn dầu trong toàn bộ hệ thống là cần thiết nhằm đảm bảo hiệu suất cũng
như an toàn cháy nổ, nghẹt cặn dầu tại một số đường ống nhánh trong thiết bị có thể gây phù,
nguy hiểm hơn là gây nổ ống ảnh hưởng đến an toàn con người và nhà xưởng.
Hiện nay nhãn hàng Shell cũng có một loại hóa chất tẩy cặn dầu cho hệ thống, hóa chất này
được cấp thẳng vào hệ thống, sau từ 2-3 ngày thì xả bỏ toàn bộ dầu trong hệ thống. Biện pháp
này chỉ áp dụng khi các nhà máy có nhu cầu thay thế dầu tryền nhiệt mới.
Chúng tôi hiểu những khó khăn trên và đã nghiên cứu cách vệ sinh hệ thống làm giảm tối tiểu chi
phí, giảm lượng dầu thải và không cần phải thay thế dầu mới, đồng thời chúng tôi cũng giúp nhà
máy lọc cặn dầu trước khi cấp lại hệ thống.
Do công việc mang tính chất nguy hiểm cao, nên công nhân của chúng tôi luôn được đào tạo kỹ
lưỡng về an toàn và kỷ luật lao động.
Chúng tôi đảm bảo về chất lượng công việc, an toàn con người, an toàn thiết bị trong quá trình thi
công.

QRCode
Đăng bởi Nam truong giang
avatar
Giá
10,000 đ
Điện thoại
0945288808
Địa chỉ
Quận Gò Vấp
Hồ Chí Minh