KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NGẠCH CHUYÊN VIÊN

Nhằm chuẩn hóa công tác cán bộ và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công
chức đang công tác tại các cơ quan, tổ ... chức Nhà nước địa phương đủ điều kiện thi nâng ngạch
Chuyên viên, Chuyên viên chính và tương đương.

1. Mục đích chung của khóa học:
- Trang bị, cập nhật những kiến thức cần thiết về Quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công
việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân nhằm nâng cao năng lực công tác cho cán
bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và trách nhiệm được giao.
- Chuẩn hóa ngạch Chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm và
thời gian công tác theo quy định của Bộ Nội vụ.
- Chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên là cơ sở, điều kiện bắt buộc
để
cán bộ, công chức, viên chức, đủ tiêu chuẩn bổ sung hồ sơ dự thi nâng ngạch.

2. Nội dung chương trình: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định
số 2721/QĐ-BNV, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Đối tượng:
- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III
làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sư
nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi
dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.
- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản
trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, có chứng chỉ hoàn thành
chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật


4. Văn bằng chứng chỉ: Theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ cho Học
viên hoàn thành chương trình đào tạo.

5. Kinh phí tổ chức khóa học: 3.800.000 đ/ học viên/ khóa

6. Thời lượng : 2 tháng

7. Địa điểm liên hệ đăng ký và nhận hồ sơ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Skype: hngocq58
Mobile/ zalo: 0969 86 86 01 ( Ms Quyên – Phòng đào tạo)

QRCode
Đăng bởi NgocQuyen
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
3,800,000 đ
Điện thoại
01645004896
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 6904000
  • Nội dung đã ẩn...