Phần mềm quản lý bán hàng Fudaco-Shop dùng để quản lý cho Shop thời trang, giầy dép, cửa
hàng tự chọn, tạp hóa, siêu thị, cửa hàng bán lẻ…

Các tính năng chính của Phần mềm quản lý bán hàng Fudaco-Shop
QUẢN LÝ BÁN HÀNG
- Quản lý bán buôn
- Quản lý bán lẻ

QUẢN LÝ ÁP DỤNG CÁC CHẾ ĐỘ KHUYẾN MÃI
- Áp dụng cho nhiều bảng giá khác nhau (giá bán buôn, giá bán lẻ)

QUẢN LÝ CA LÀM VIỆC
- Quản lý ca làm việc của nhân viên

- Mỗi ca làm việc có mức lương, thời gian ca

QUẢN LÝ CÁC DANH MỤC THU, CHI, NHÓM THU-CHI
- Cho phép định nghĩa các danh mục thu chi
- Các danh mục thu chi sẽ được phân chia theo nhóm
- Ví dụ: Lý do thu -> “Thu tiền điện” sẽ được đưa vào nhóm “chi phí cố định” Từ đó ta sẽ có
báo cáo tổng kết doanh thu

QUẢN LÝ CÁC ĐƠN VỊ TÍNH CHO HÀNG HÓA XUẤT -NHẬP KHO
- Danh mục các đơn vị tính: cái, chiếc, bao, két, thùng, kiện…

QUẢN LÝ KHUYẾN MẠI
- Khuyến mại giảm giá theo tiền hoặc theo % của toàn hóa đơn hay 1 mặt hàng

HÓA ĐƠN – NGHIỆP VỤ GIAN HÀNG

NHẬP HÓA ĐƠN, CẬP NHẬT, THAY ĐỔI, THEO DÕI
- Thêm, chỉnh sửa hóa đơn dễ dàng
- Danh sách hóa đơn đang mở, còn trống ngay trên màn hình thu ngân
- Theo dõi chính xác danh sách hóa đơn theo: ngày, tháng, năm, nhân viên…

XUẤT HÓA ĐƠN CHO KHÁCH HÀNG
- Kết hợp với quản lý khách hàng , xuất hóa đơn một cách đơn giản

QUẢN LÝ TÌNH TRẠNG ĐẶT HÀNG
- Cho phép quản lý biết được nhanh chóng và chính xác tình trạng dặt hàng tại mỗi thời
điểm

TÌM KIẾM, QUẢN LÝ HÓA ĐƠN
- Tìm kiếm hóa đơn hiệu quả theo nhiều tiêu chí lựa chọn
- Tìm kiếm theo mã, ngày, nhân viên, khu vực …
- Kết quả tìm kiếm, xuất dữ liệu ra word, excel…
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN – ACCOUNT

QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN VIÊN
- Quản lý hồ sơ tất cả nhân viên
- Thay đổi chỉn sửa và cho nghỉ việc một cáh nhanh chóng nhất

CHẨM CÔNG
- Quản lý chấm công hàng ngày tới từng nhân viên

TÍNH LƯƠNG
- Sau khi có bảng chấm công và mức lương theo ca sẽ tiến hành trả lương
- Chi trả lương nhân viên thông qua phiếu chi
- Phần mềm có chức năng ứng lương trước
- Chương trình sẽ tự động chấm công lương làm thêm giờ

QUẢN LÝ ACCOUNT
- Một số nhân viên sẽ được tạo account đăng nhập hệ thống đẻ sử dụng một số chức năng:
thu ngân, kế toán, xuất nhập kho …
- Nhân viên trên sẽ có username và pass để quản lý chức năng được chỉ định
- Mỗi nhân viên có thể thay đổi pass để bảo vệ tài khoản của chính mình

QUẢN LÝ KHO

- Quản lý chi tiết nhập hàng
- Tổng hợp nhập hàng
- Hàng bán trả lại
- Quản lý chi tiết xuất hàng
- Tổng hợp xuất hàng
- Quản lý xuất- nhập- tồn
- Thẻ kho
- Kiểm kho bằng đầu đọc mã vạch
- Đánh giá giá trị tổng kho

HỖ TRỢ MÃ VẠCH ĐA MÃ
- Đọc mã vạch
- Thiết kế mẫu tem mã vạch
- In mã vạch

QUẢN LÝ PHIẾU NHẬP KHO
- Mỗi mặt hàng sẽ có một thẻ kho, thẻ này sẽ tự động cộng dồn lượng hàng nhập sau mỗi
lần nhập kho
- Kết hợp phiếu nhập cùng thẻ kho sẽ kiểm tra chính xác lượng tồn kho
- Tra cứu những lần nhập kho nếu có sai xót

QUẢN LÝ PHIẾU XUẤT KHO
- Chương trình tự động lưu phiếu xuất để tiện lợi tra cứu sau này

KIỂM KÊ KHO
- Chương trình sẽ lưu từng đợt kiểm kê kho trong CSDL để tra cứu sau này
- Mỗi đợt kiểm kê sẽ có: tên, ghi chú, ngày, tháng( xuất-tồn) của đợt kiểm kê
- Việc lưu lại đợt kiểm kê có lợi đẻ qunar lý thông qua đó sẽ có định mức hợp lý sau mỗi
tháng

QUẢN LÝ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ – QUẢN LÝ QUỸ

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ CHI
- Danh sách phiếu chi sau mỗi lần xuất hàng
- Phiếu chi lương nhân viên
- Phiếu chi các khoản cố định…
- Chương trình sẽ lưu tất cả phiếu chi. Quản lý có thể tra cứu theo ngày, tháng, lý do…

QUẢN LÝ CHỨNG TỪ THU
- Thu từ bán hàng
- Thu từ phát sinh hàng hóa, phát sinh hóa đơn
- Tổng hợp phiếu thu cho ra kết quả kinh doanh cuối cùng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
- Thông qua thu-chi chương trình sẽ cho ra kết quả kinh doanh chính xác nhất
- Báo cáo lý do thu-chi được phân chia theo nhóm giúp nhà quản lý biết được mọi khoản
thu chi. Từ đó đưa ra những quyết sách cắt giảm chi phi nâng cao hiệu quả kinh doanh

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

HỆ THỐNG PHÂN QUYỀN
- Tổng số hơn 100 quyền cho người quản trị phân quyền
- Thông thường quyền được troa cho nhân viên kế toán, thu kho, thu ngân
- Khi được phân quyền, mỗi người sẽ có màn hình làm việc của riêng mình

THIẾT LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU
- Thiết lập cơ sở đường dẫn tới CSDL, một gian hàng lớn có thể có CSDL dự phòng, khi
máy chủ gặp sự cố, sẽ làm việc trên máy dự phòng
- Lưu dự phòng CSDL trong khoảng thời gian nhất định nhằm tránh việc mất dữ liệu
- Phục hồi dữ liệu cũ để truy xét những việc trong quá khứ

CƠ CHẾ LƯU LỊCH SỬ THAO TÁC
- Chương trình sẽ lưu tất cả thao tác của người dùng ở một số module quan trọng
- Nhà quản trị có thể xem lại những thao tác này khi sự cố xảy ra

CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỬA HÀNG
- Chỉnh sửa thông tin gian hàng: địa chỉ, logo, điện thoại… để in hóa đơn vào báo cáo
- Chỉnh sủa màu đặc trưng của gian hàng
HỆ THỐNG BÁO CÁO – BIỂU ĐỒ

BÁO CÁO DOANH THU
- Doanh thu theo hóa đơn
- Doanh thu theo ngày

BÁO CÁO KHO HÀNG
- Thẻ kho
- Báo cáo hàng tồn
- Báo cáo tổng hợp hàng nhập
- Báo cáo chi tiết hàng nhập
- Báo cáo tổng hợp hàng xuất
- Báo cáo chi tiết hàng xuất
- Báo cáo kiểm kê kho hàng
- Báo cáo danh sách mặt hàng

BÁO CÔNG NỢ
- Báo cáo chi tiết công nợ phải thu
- Báo cáo chi tiết công nợ phải trả
- Danh sách đối tác

BÁO THU-CHI
- Báo cáo chi tiết các khoản phải chi
- Báo cáo chi tiết cáo khoản phải thu

BÁO NHÂN SỰ CHẤM CÔNG
- Danh sách nhân viên
- Bảng chấm công
- Bảng lương

HỆ THỐNG BIỂU ĐỒ
- Biểu đồ doanh thu theo: nhân viên, ngày, tháng…

TÌM KIẾM
- Tì m kiếm chứng từ
- Truy vấn danh mục hàng, nhóm hàng, mã vạch…

QRCode
Đăng bởi Phạm Thanh Tùng
avatar
Thông tin kèm theo khác
Giá
3,000,000 đ
Điện thoại
0339074825
Địa chỉ
Giáp Nhi - Hoàng Mai - Hà Nội
Quận Hoàng Mai
Hà Nội
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
Google Map
Chat Room 6684692
  • Nội dung đã ẩn...