Loading...

- Làm đại lý nhận hồ sơ về Du học (đặc biệt là thị trường du học Nhật Bản và một số nước khác)
-Tư vấn-Marketing-Giới thiệu-Hướng dẫn tới học sinh đăng ký các chương trình tuyển sinh…
- Tư vấn Du học các nước như: Mỹ, Úc, châu Âu vv…(Chúng tôi đang cần tìm 1 người có kinh
nghiệm làm Quản lý lĩnh vực này)
- Giới thiệu tư vấn Du học Nhật Bản (Chúng tôi đang cần tìm 1 người có kinh nghiệm làm Quản lý
lĩnh vực này)
- Giới thiệu tư vấn đến từng học sinh (Xét tuyển trong học bạ)
- Giới thiệu tuyển sinh một số chương trình khác (nếu có)
- Địa điểm làm tại nhà (marketing online) hoặc tại cơ quan, v.v..
- Ưu tiên người đã từng làm về lĩnh vực Tư vấn, Tuyển sinh, Du học, Đào tạo hoặc có kỹ năng
thuyết trình .Biết mô tả, hướng dẫn cho học sinh định hình về chương trình, Biết tạo cơ hội định
hướng nghề nghiệp, Hiểu rõ về luật giáo dục và các chương trình tuyển sinh khác trên địa bàn,
Hướng dẫn hs biết cách đăng ký nhiều hình thức, biết tạo thân thiện và gây dựng niềm tin và
trung thực....)
QRCode
Đăng bởi tinmoituyensinh
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0995677319
Địa chỉ