Loading...

I. Công việc cụ thể:
- Giám sát công việc của nhóm QC gốm.
- Triển khai, thống nhất chất lượng sản phẩm theo mẫu đối chứng ( Mẫu counter) cho nhà
thầu phụ, VNHW và nhân viên QC trước khi sản xuất đại trà.
- Triển khai, hướng dẫn, theo dõi, giám sát, kiểm soát chất lượng hàng sản xuất ở các nhà
thầu phụ, VNHW.
- Kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của nhân viên QC thuộc nhóm mình quản lý.
- Xác nhận lịch giao hàng của mỗi nhà thầu phụ, theo dõi tiến độ sản xuất của từng nhà
thầu phụ.
- Báo cáo lịch giao hàng của mỗi nhà thầu phụ, tiến độ sản xuất của từng nhà thầu phụ cho
trưởng phòng QC.
- Giải quyết các sự không phù hợp về chất lượng hàng hóa ở các nhà thầu phụ và VNHW,
báo cáo cho trưởng phòng QC.
- Đánh giá năng lực của nhà thầu phụ và báo cáo cho trưởng phòng QC.
- Hướng dẫn nhân viên QC sử dụng , duy trì và thực hiện biểu mẫu theo quy định của hệ
thống ISO, CoC.
- Đánh giá nhân viên QC trực thuộc báo cho trưởng phòng QC để làm cơ sở cho việc xét
thưởng, xếp bậc lương.
- Báo cáo trưởng phòng QC những tồn tại của bộ phận mình để có hướng cải tiến.
- Làm những việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng QC.

II. Quyền hạn:
- Đề xuất trưởng phòng QC cung ứng đầy đủ nguồn lực để hoàn thành trách nhiệm được
giao.
- Đề xuất trưởng phòng QC hình thức khen thưởng, chuyển công tác, sa thải nhân viên
thuộc cấp.

III. Mối quan hệ
1. Bên trong công ty: Các phòng ban, bộ phận liên quan,
2. Bên ngoài công ty : Làm việc trực tiếp với các nhà thầu phụ.

IV. Tiêu chuẩn
1. Học vấn: Trung cấp trở lên.
2. Kỹ năng: Quản lý, điều hành.
3. Kinh nghiệm:
- Từ 03 năm trở lên trong quản lý chất lượng hàng gốm ở vị trí tổ trưởng QC.
- Sử dụng tốt vi tính Word, Excel.

Địa chỉ làm việc: Ấp An Hòa, xã Trung An, Huyện Củ Chi

Liên hệ: Thanh Thảo (0169 6341 838)
QRCode
Đăng bởi Thảo
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
01696341838
Địa chỉ