Loading...

I. Công việc cụ thể:
- Thực hiện công việc theo sự phân công của trưởng nhóm.
- Kiểm tra chất lượng pallet.
- Kiểm tra chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm, tem nhãn đóng gói, đóng gói ở nhà
thầu phụ hoặc bên trong công ty.
- Theo dõi tiến độ sản xuất ở nhà thầu phụ và báo cáo cho trưởng nhóm.
- Báo cáo hằng ngày về chất lượng .
- Khi phát hiện sự không phù hợp về chất lượng phải lập biên bản sản phẩm không phù hợp
và báo cáo kịp thời lên cấp trên để có hướng giải quyết.
- Áp dụng, duy trì và thực hiện biểu mẫu theo quy định của hệ thống ISO – CoC.
- Làm những việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

II. Quyền hạn:
- Đề xuất cung cấp đầy đủ thiết bị, công cụ và thông tin liên quan để thực hiện công việc.

III. Mối quan hệ
1. Bên trong công ty: các phòng ban liên quan.
2. Bên ngoài công ty : làm việc trực tiếp với nhà thầu phụ.

IV. Tiêu chuẩn
1. Học vấn: 12/12
2. Kinh nghiệm: 03 năm kinh nghiệm kiểm hàng gốm
3. Biết sử dụng vi tính Excel, words
4. Đọc hiểu bản vẽ đóng gói.

LH: THANH THAO (0169 6341 838)
QRCode
Đăng bởi Thảo
avatar
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
01696341838
Địa chỉ