Loading...
Em có con ipad pro bà chị tặng noen trễ. còn nguyên seal chưa dùng chưa kích hoạt, cần bán đóng
học phí năm mới.

Giao hàng tận nơi nội thành Sài Gòn, bác nào có nhu cầu liên hệ em tại số điện thoại 090 234 hai
một chín ba (Điền)

Text Editor
>_[img]http://s3.nhattao.com/users/2017/01/7662005_c0beae66ae54b50789d1b71f6a68298e.jpg[
/img]
>_[img]http://s3.nhattao.com/users/2017/01/7662006_f533aaf310aa82f7e61ecf8b4d0526bd.jpg[/i
mg]
QRCode
Đăng bởi Điền
Giá
14,499,000 VNĐ
Điện thoại
0902342193
Địa chỉ