Loading...

Nhà em là đầu mối chuyên thu gom và cung cấp thịt trâu sấy, trâu gác bếp cho toàn quốc. Hàng nhà em là hàng tuyển chọn, thịt tươi tẩm ướp hơn 100 loại gia vị, sau đó hun khói củi nhãn trong một thời gian bí mật để từ 5kg thịt tươi cho ra 1kg thịt thành phẩm.
Em đổ sỉ cho toàn quốc. Các mẹ cứ hỏi giá buôn các nơi thấp nhất là 800k nhưng riêng nhà em để giá 650k/1kg thịt thành phẩm
Liên hệ: 
cơ sở 1 - Sơn La - 0904910790
cơ sở 2 - Hà Nội - 01688639494
cơ sở 3 - Lào Cai - 01656098377
QRCode
Đăng bởi Nguyễn Vân
avatar
Giá
750,000 đ
Điện thoại
841256561209
Địa chỉ